Kaavoitus

Kaavoituskatsaus

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoitushankkeista sekä muista maankäyttöön vaikuttavista merkittävistä suunnitteluhankkeista. Kaavoituskatsauksessa kerrotaan kaavahankkeiden etenemisestä sekä siitä, miten ja milloin niihin voi osallistua.

 

Hae sivustolta