Kaavoitus

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Pihtiputaan kaavoituskatsaus 2020-2021 nähtävillä

Pihtiputaan kunnanhallitus on kokouksessaan 7.12.2020 § 232 hyväksynyt Pihtiputaan kaavoituskatsauksen 2020-2021. Kaavoituskatsaus asetetaan julkisesti nähtäville Pihtiputaan kunnanviraston ilmoitustauluille 23.12.2020 – 21.1.2021 väliseksi ajaksi.

Nähtävillä olon jälkeen kaavoituskatsausta on saatavilla kunnanviraston neuvonnasta ja Pihtiputaan kirjastosta. Kaavoituskatsaus on nähtävissä myös Pihtiputaan kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.pihtipudas.fi.

 

 

Rupon asemakaavan osittainen kumoaminen korttelin 404 tonttien 2-6 osalta voimaan

Pihtiputaan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Rupon asemakaavan kumoamisen korttelin 404 tonttien 2-6 osalta 29.4.2019 § 29. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi päätöksestä tehdyt valitukset (päätös 19/1133/2), antopäivä 1.11.2019. Kunnanvaltuuston päätös on lainvoimainen ja edellä mainittu kaavan kumoaminen tulee voimaan tällä kuulutuksella 23.12.2020.

 

 

Hae sivustolta