Valmiit kaavat

Rantayleiskaavat

Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaava

Suunnittelualueen rajaus

Pihtiputaan kunnanvaltuusto on päätöksellään 19.5.2014 § 36 hyväksynyt Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaavan. Kaava on tullut voimaan valituksen alaisia osia lukuunottamatta 26.8.2014.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään 24.3.2015 hylännyt kaavapäätöksestä tehdyt valitukset.

Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaava on tullut kokonaisuudessaan voimaan 17.6.2015.

Kaavakartat sekä -merkinnät ja -määräykset

Liitteet

Koliman RYK

Kaavakartat sekä -merkinnät ja -määräykset

Koliman saarten RYK

Muurasjärven kulttuurimaiseman osayleiskaava

Muurasjärven RYK

Hae sivustolta