Vireillä olevat kaavat

Asemakaavat

Asematien ja sen ympäristön asemakaavanmuutos

Asematien ja sen ympäristön asemakaavan muutos oli ehdotuksena nähtävillä 15.11. – 14.12.2017. Ehdotuksesta saatiin lausunnot Keski-Suomen museolta ja Keski-Suomen ELY-keskukselta. Lausuntojen ja erilaisten selvitys- ja tarkennustarpeiden johdosta pidettiin ehdotusvaiheen viranomaistyöneuvottelu. Kaavaehdotusta ja suunnittelualueen rajausta tullaan tarkistamaan, minkä johdosta kaava on tulossa syksyllä uudelleen ehdotuksena nähtäville.

Niemenharjun alueen asemakaavan muutos

Niemenharjun alueen asemakaavan muutos koskee Pihtiputaan asemakaavan retkeily- ja leiriytymisaluetta (RR), luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta (PL), käyttö-vedenottopaikkaa (EK), loma-asuntoaluetta (RH) sekä niihin liittyviä katualueita.

 

Kaavamuutos koskee voimassa olevan asemakaavan kortteleiden 506 ja 521 lisäksi kiinteistöjä 601-404-137-34, 601-404-17-28, 601-404-17-29, 601-404-17-34, 601-404-17-94, 601-404-18-15, 601-404-18-17, 601-404-18-18, 601-404-18-18, 601-404-18-3, 601-404-29-10, 601-404-29-11, 601-404-29-12, 601-404-29-33, 601-404-29-41, 601-404-29-42, 601-404-29-43, 601-404-29-44, 601-404-29-9, 601-404-30-14, 601-404-75-1, 601-404-878-33, 601-404-878-34, 601-404-878-36, 601-404-878-8 ja 601-895-1-6951 (Niemenharjuntie).

Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 506, 521, 524, 526, 527 ja 528 sekä niihin liittyvät virkistys-, vesi- ja katualueet.

Asemakaavaluonnos on ollut MRL 62 §:n ja MRA 30§:n mukaisesti julkisesti nähtäville Pihtiputaan kunnanviraston ilmoitustauluille 13.3. -11.4.2019 välisen ajan.

Kaavaa valmistellaan ehdotukseksi. Tavoitteena on saada kaavaehdotus nähtäville tämän vuoden lopulla.

Kaavan etenemistä voi seurata myös Pihtiputaan kunnan internetsivuilla osoitteessa www.pihtipudas.fi.

Lisätietoja antavat:

Pihtiputaan kunta / aluearkkitehti Helena Raatikainen, YKS-413, p. 044 4597 389; kartoittaja Martti Junikka, p. 040 8600781, etunimi.sukunimi@pihtipudas.fi.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy / projektipäällikkö Tuomo Järvinen, p. 040 7531524,  tuomo.jarvinen@fcg.fi

Linkki kaava-asiakirjoihin

 

Raviradan ympäristön asemakaavamuutos ja laajennus

Kaavaehdotus on valmistelussa. Tavoitteena on saada kaava syksyllä ehdotuksena nähtäville.

Rupon asemakaavan osittainen kumoaminen

Osittainen kumoaminen koskee korttelin 404 tontteja 2-6.

Pihtiputaan kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 29.4.2019 §29 Rupon asemakaavan osittaisen kumoamisen korttelin 404 tonttien 2-6 osalta (MRL 52§).

Hyväksymispäätös (pöytäkirjanote) on saatavissa Pihtiputaan kunnanvirastosta.

Muutosta hyväksymispäätökseen voi hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Hae sivustolta