Vireillä olevat kaavat

Yleiskaavat

Leppäkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

KUULUTUS

LEPPÄKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN VIREILLETULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA

Pihtiputaan kunnanhallitus on päättänyt 20.3.2023 § 68 Leppäkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta.

Tuulivoima-alue sijoittuu Leppäkankaan alueelle, joka sijaitsee noin 14 kilometriä Pihtiputaan keskustan koillispuolelle rajautuen Pyhäjärven kaupungin rajaan. Hankealueen koko on 3300 hehtaaria ja se on pääosin metsätalousaluetta.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa hankealueelle enimmillään 30 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, ilmajohtojen, maakaapeleiden ja sähköasemien rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena. Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho on 8-10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä.

Leppäkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 5.4.-5.5.2023 välisen ajan kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://pihtipudas.fi/kuulutukset/. Aineisto on nähtävillä myös Pihtiputaan kunnanvirastossa ja kirjastossa osoitteessa Keskustie 9.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 5.5.2023 joko sähköisesti osoitteeseen pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi tai postitse osoitteeseen Pihtiputaan kunta / Kunnanhallitus, Leppäkankaan tuulivoimahanke, Keskustie 9, 44800 Pihtipudas. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi, mitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohtaa kommentti koskee.

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään Pihtiputaalla to 13.4.2023 klo 17.00 – 19.00 Putaanvirran koululla osoitteessa Koulutie 4 (ajo Savelantien kautta). Paikan päälle voi saapua klo 16:30 alkaen. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä, ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi tulevat kunnan verkkosivujen ajankohtaista-osioon osoitteeseen https://www.pihtipudas.fi/uutiset/.

Hankkeen toteuttamiksesi on käynnistetty tuulivoima-aluetta ja 400 kV:n tai 110 kV:n voimajohtoa koskeva YVA-menettely, jonka YVA-ohjelma esitellään samassa tilaisuudessa.

LISÄTIETOJA ANTAVAT:

PIHTIPUTAAN KUNTA

Aluearkkitehti Helena Raatikainen, p. 044 459 7389, etunimi.sukunimi@pihtipudas.fi

KAAVAKONSULTTI

Sitowise Oy, Timo Huhtinen, p. 040 542 5291, etunimi.sukunimi@sitowise.com

HANKKEESTA VASTAAVA

Tuulikolmio Oy, Jussi Havia, p. 050 410 6382, etunimi.sukunimi@tuulikolmio.fi

KUNNANHALLITUS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Pihtiputaan Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

KUULUTUS

PIHTIPUTAAN KETTUKANGAS-HANHIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN VIREILLETULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA

Pihtiputaan kunnanhallitus on päättänyt 2.5.2022 § 97 Pihtiputaan kuntaan sijoittuvan Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta.

Tuulivoima-alue sijoittuu Pihtiputaan Alvajärven ja Muurasjärven ja Kinnulan Kivijärven väliselle alueelle. Alue sijaitsee lähimmillään noin 10 km Pihtiputaan keskustasta länteen-luoteeseen. Pihtiputaan kunnan hankealueen koko on noin 90 km². Hankealue ulottuu myös Kinnulan kunnan alueelle, jonka vuoksi hankkeesta laaditaan erilliset osayleiskaavat sekä Pihtiputaan kunnan että Kinnulan kunnan alueille.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Pihtiputaan kuntaan enimmillään 34 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, ilmajohtojen, maakaapeleiden ja sähköasemien rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Pihtiputaan Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 11.5.-13.6.2022 välisen ajan kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://pihtipudas.fi/kuulutukset/. Aineisto on nähtävillä myös Pihtiputaan kunnanvirastossa osoitteessa Keskustie 9.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää 13.6.2022 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi tai postitse osoitteeseen Pihtiputaan kunta / Kunnanhallitus, Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimahanke, Keskustie 9, 44800 Pihtipudas. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi, mitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohtaa kommentti koskee.

Hankkeessa järjestetään ke 18.5.2022 klo 17.30 alkaen yleisötilaisuus Pihtiputaan kunnanviraston valtuustosalissa osoitteessa Keskustie 9. Paikan päälle voi saapua klo 17 alkaen. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä, ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi tulevat kunnan verkkosivujen ajankohtaista-osioon osoitteeseen https://www.pihtipudas.fi/uutiset/.

Hankkeen toteuttamiksesi on käynnistetty tuulivoima-aluetta ja 400 kV:n voimajohtoa koskeva YVA-menettely, jonka YVA-ohjelma esitellään samassa tilaisuudessa.

LISÄTIETOJA ANTAVAT:

PIHTIPUTAAN KUNTA

Aluearkkitehti Helena Raatikainen, p. 044 459 7389, helena.raatikainen@pihtipudas.fi

KAAVAKONSULTTI

AFRY Finland Oy, Miia Nurminen-Piirainen, p. 050 576 3580, miia.nurminen-piirainen@afry.com

HANKKEESTA VASTAAVA

OX2 Finland Oy, Kirsi Koivunen, p. 050 354 3287, kirsi.koivunen@ox2.com

 

 KUNNANHALLITUS

Hae sivustolta