Puistot, kadut ja yleiset alueet

Kadut ja katuvalaistus

Kadut ja katuvalaistus

Asematien jouluvalot 2018 – kuvaaja Virpi Pihlaja

Maanalaisten kaapeleiden ja johtojen sijoittamiseen kunnan kaava- ja katualueelle tarvitset luvan!

Ennen johtojen ja kaapeleiden sijoittamista, muistathan hakea kaivu- ja sijoitusluvan kunnasta. Oheisella lomakkeella voit anoa lupaa myös väliaikaisiin liikennejärjestelyihin.

Muistathan tarkistaa, tarvitsetko luvan myös Ely-keskukselta tai muulta taholta.

Tilaathan myös tarvittavat kaapelinnäytöt ennen kuin kaivat. Lue lisää 

 

Katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidon tavoitteena on taata turvallinen liikkuminen. Lisäksi toimenpiteillä pyritään hidastamaan tai pysäyttää rakenteiden rappeutuminen ja siten ylläpitää sijoitetun omaisuuden arvo.

Pihtiputaalla kunnan kunnossapitovastuulle kuuluvia katuja on n. 29 km ja kevyen liikenteen väyliä n. 8 km, valaistuja kilometrejä on n. 23 km.

Katujen kunnossapitoon kuuluu mm. rikkoutuneen päällysteen korjaaminen tai uudelleen päällystäminen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen ja sorapäällysteisen kadun ajoradan pölyn sitominen, katualueella olevien istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja muiden vastaavien laitteiden kunnossapito sekä lumen ja jään poistaminen, liukkauden torjuminen, liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistaminen sekä katuojien, sadevesiputkien ja -kaivojen kunnossa pitäminen.

Vuosittain määrärahojen puitteissa uusittaville katuosuuksille teetetään saneeraussuunnitelmat. Kuulutukset uudisrakentamisen sekä saneerauskohteiden katusuunnitelmista julkaistaan kunnan ilmoituksissa sekä nettisivuilla.

Huom! Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuuksiin kuuluu tonttiliittymän rakenteellinen sekä muu kesä- ja talvikunnossapito.

Salla Kumpulainen

yhdyskuntatekniikan päällikkö

040 714 4870

Yksikkö

Tekninen toimi, yhdyskuntatekniikka

Lisätietoja

Kadut, puistot, satamat, kunnallistekniikka

Hae sivustolta