Kadut ja katuvalaistus

Ajankohtaista Talvikunnossapidosta

4.12.2020

Liukkaudentorjunnasta on annettu palautetta – kiitos siitä.

Palautteiden perusteella jatkamme toispuoleisen hiekoituksen käytäntöä edelleen. 

Hiekoitus ja liukkauden torjunta suoritetaan pääsääntöisesti vain piha-alueilla, aukioilla/toreillla, kevyenliikenteen väylillä sekä liittymissä/ risteysalueilla. Ajoratoja ei ajoneuvoliikennettä varten pääsääntöisesti hiekoiteta. Koska kevyen liikenteen väylien verkostomme ei ole kattava, on osa ajoradoista hiekoitettava jalankulkijoita ja pyöräilijöitä varten.

Pihtiputaalla on ollut jo useampia vuosia käytössä ns. toispuoleisen hiekoituksen käytäntö. Tällä on pyritty mahdollistamaan myös kelkalla ja pulkalla liikkuminen vähintään niille katuosuuksille, joilla ei kevyen liikenteen väylää ole. Kevyen liikenteen väylille toispuoleisen hiekoituksen toteuttaminen on teknisesti haastavaa ja käytännössä jopa mahdotonta. Näin ollen kattavaa kelkkaväyläverkkoa emme pysty toistaiseksi toteuttamaan.

Toispuoleinen hiekoitus tarkoittaa valitettavasti sitä, että niin jalan tai pyörällä kulkevat kuin toki kelkkailijatkin, joutuvat käyttämään paikoin ns. väärää kadun reunaa. Pyydämme kuntalaisia huomioimaan tämän ja valitsemaan menopelinsä mukaisen kadun reunan; Jalkaisin hiekoitettua ja kelkalla hiekoittamatontta reunaa. 

16.11.2020

Talvikunnossapito on kilpailutettu. Voit tutustua urakoitsijavalintoihin ja urakkasisältöön Teknisen lautakunnan päätöksessä (21.10.2020/Pykälä 91)

Aina säätiedotukset eivät osu kohdalleen ja pienellä alueella poikkeamia sademäärissä voi olla runsaastikin. Ennusteiden nopea muuttuminen tuo haasteita työn oikea-aikaiseen ajoittamiseen. Tänä talvena urakoitsijat vastaavat pääsääntöisesti ns. keli ja lähtökynnyspäivystyksestä.

Voit ilmoittaa epäkohdasta tai antaa palautetta talvikunnossapidosta ja sen sujumisesta suoraan tekniseen toimeen. Arvostamme kaikkea palautetta!

Toivomme että jätät palautteen yhteystietojen kera sähköpostilla (tekstiviesti / WhatsApp jos kiireellinen – esim. hiekoitustarve).

salla.kumpulainen@pihtipudas.fi 040 7144 870

petri.varis@pihtipudas.fi 044 4596 813

pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi

Kunnan vastuulla on kunnan kiinteistöjen piha-alueiden sekä katujen ja jalkakäytävien lumenauraus ja liukkaudentorjunta.

Ajoratoja, pihoja sekä kevyenliikenteen väyliä ei ole jaettu kunnossapitoluokkiin, joten varsinaista kiireellisyysjärjestystä ei ole.

Pääsääntönä kuitenkin on, että lumen poisto aloitetaan sateen päätyttyä, kun pakkaslunta on satanut 4 cm tai enemmän tai märkää lunta 2 cm tai enemmän. Mikäli lumisateen ennustetaan jatkuvan pitkään, lähdetään lunta poistamaan myös lumisateen aikana. Tällöin lähtökynnys täyttyy, kun pakkaslunta on satanut yli 8 cm tai märkää lunta yli 4 cm. Hiekoitus ja liukkauden torjunta suoritetaan pääsääntöisesti vain piha-alueilla, aukioilla/toreillla, kevyenliikenteen väylillä sekä liittymissä/ risteysalueilla. Suojatiet katsotaan liukkauden torjunnassa osaksi kevyen liikenteen väylää. Ajoradat hiekoitetaan vain tarvittaessa / poikkeustilanteessa.

Muistutuksena myös että tontin/kiinteistön omistajan tai haltijan velvollisuuksiin kuuluvat mm. tonttiliittymään kertyneen aurausvallin poisto, tontille johtavan kulkutien hoito sekä kiinteistölaitteiden kuten postilaatikoiden alustan hoito.

Huomioitava on myös, että kiinteistöjen lumia ei saa siirtää kunnan katu- tai puistoalueille vaan lumelle tulee varata paikka omalta tontilta. Tarvittaessa lumi on kuljetettava lumenvastaanottopaikalle.

29.11.2019

Talvikunnossapito on kilpailutettu syksyllä ja sitä hoitavat valitut urakoitsijat kunnan teknisen toimen työnjohdon alaisuudessa.

Aina säätiedotukset eivät osu kohdalleen ja pienellä alueella poikkeamia sademäärissä voi olla runsaastikin. Ennusteiden nopea muuttuminen tuo haasteita työn oikea-aikaiseen ajoittamiseen.

Voit ilmoittaa epäkohdasta tai antaa palautetta talvikunnossapidosta ja sen sujumisesta suoraan tekniseen toimeen. Arvostamme kaikkea palautetta!

Toivomme että jätät palautteen yhteystietojen kera sähköpostilla (tekstiviesti / WhatsApp jos kiireellinen – esim. hiekoitustarve).

salla.kumpulainen@pihtipudas.fi 040 7144 870

petri.varis@pihtipudas.fi 044 4596 813

pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi

 

Kunta huolehtii kunnan kiinteistöjen piha-alueiden sekä katujen ja jalkakäytävien lumenaurauksesta ja liukkaudentorjunnasta.

Ajoratoja, pihoja sekä kevyenliikenteen väyliä ei ole jaettu kunnossapitoluokkiin, joten varsinaista kiireellisyysjärjestystä ei ole.

Pääsääntönä kuitenkin on, että aurauskynnys täyttyy kun pakkaslunta on satanut 5cm tai enemmän (märkä lumi 3cm tai enemmän). Mikäli lumisade jatkuu pitkään, lunta poistetaan tarvittaessa myös sateen aikana. Tällöin lähtökynnys täyttyy kun pakkaslunta on satanut yli 8cm (märkä lumi yli 5cm).

Etusijalla pyritään pitämään kiinteistöjen pihat ja kevyen liikenteen väylät.

Mikäli haluat perehtyä urakkaohjelmaan tarkemmin, käy tutustumassa teknisen lautakunnan pöytäkirjaan 22.10.2019 /§87 oheisaineistoineen.

Muistutuksena myös että tontin/kiinteistön omistajan tai haltijan velvollisuuksiin kuuluvat mm. tonttiliittymään kertyneen aurausvallin poisto, tontille johtavan kulkutien hoito sekä kiinteistölaitteiden kuten postilaatikoiden alustan hoito.

Huomioitava on myös, että kiinteistöjen lumia ei saa siirtää kunnan katu- tai puistoalueille vaan lumelle tulee varata paikka omalta tontilta. Tarvittaessa lumi on kuljetettava lumenvastaanottopaikalle.

Hae sivustolta