Puistot, kadut ja yleiset alueet

Yksityistiet

Yksityistiet

Ajankohtaista

 

3/2020 Yksityisteiden kunnossapitoavustus – kokoukset

Valtioneuvoston ohjeistuksen mukaan yli 10 hlö yleisötilaisuuksia tulee välttää.

Kunnossapitoavustushakemuksen jättäminen Pihtiputaan kunnalle tai Viitasaaren kaupungille ei edellytä tiekunnan kokousta vaan hakemuksen liitteineen voi koota ja jättää tiekunnan puolesta esimerkiksi puheenjohtaja tai muu edustaja.

Kunnossapitovuoden 2019 kunnossapitoavustusten haku on avoin ja hakemukset tulee jättää 17.4.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi tai pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi. Hakemukset paperisena voi toimittaa halutessaan myös kaupungin- tai kunnanvirastolle.

 

3/2020 Ely-keskus tiedottaa

Yksityisteiden parannushankkeisiin on saatavilla nyt hyvin valtionavustusta (Keski-Suomi)

Yksityisteiden valtionavustuksiin on vuodelle 2020 varattuna Keski-Suomeen noin 1,5 miljoonaa euroa. Tiekunnissa onkin järkevää aktivoitua parantamistarpeessa olevien teiden kunnostamiseen juuri nyt. Hakemuksia voi jättää ympäri vuoden. Avustusmäärä voi olla siltahankkeissa 75 % ja muissa perusparannushankkeissa 50 % todellisista kustannuksista.

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/yksityisteiden-parannushankkeisiin-on-saatavilla-nyt-hyvin-valtionavustusta-keski-suomi-

 

2/2020 Uusi yksityistielaki

Yksityistiet ovat merkittävä osa Viitasaaren ja Pihtiputaan liikenneverkkoa ja Pihtiputaan kunta sekä Viitasaaren kaupunki avustavat alueensa yksityisteiden kunnossapitoa teknisen lautakunnan talousarvioon varatuin määrärahoin.

Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019 korvaten v.1963 voimaan tulleen lain yksityisistä teistä. Uudessa yksityistielaissa avustuskriteereillä kannustetaan yksityisteitä järjestäytymään, koska katsotaan, että järjestäytynyt tiekunta toimii ammattimaisemmin tienpidossa (esim. Yksityistielaki §50 ja §84)

 

Kunnossapitovuosi 2019

Kunnossapitovuoden 2019 kunnossapitoavustusten haku on avoin ja hakemukset tulee jättää 17.4.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi tai pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi. Hakemukset paperisena voi toimittaa halutessaan myös kaupungin- tai kunnanvirastolle. Avustusmääräraha pyritään jakamaan kokonaisuudessaan kaikille hyväksytyille hakijoille ja myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

 

Avustusperusteet

Yksityisteiden kunnossapidon avustusten myöntämisperusteet on päivitetty ja hyväksytty Viitasaaren kaupunginvaltuustossa 9.12.2019 §77 sekä Pihtiputaan kunnanvaltuustossa 16.12.2019 §106. Avustusperusteet on otettu käyttöön kunnossapitovuodelle 2019 ja määräaika yksityistielain §84 mukaisten ehtojen täyttämiselle umpeutuu avustushakemusten jättöpäivänä.

 

Pihtiputaan kunnan / Viitasaaren kaupungin yksityisteiden kunnossapitoavustusta myönnetään seuraavin perustein yksityisteille:

1. Tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

2. Tien pituus on vähintään 500m ja tien varrella on vähintään 1 pysyvä asunto ja tietä käytetään vähintään kahden eri kiinteistön liikenteellisiin tarpeisiin vähintään 500m:n matkalla.

3. Tietä avustetaan vain niiltä tieosilta, jotka toimivat pysyvän asutuksen pääsyteinä, ts tien avustuspituus määräytyy viimeisen pysyvän asutuksen tonttiliittymään saakka.

4. Kunnossapitoavustusta maksetaan maksimissaan 80% hyväksytyistä kunnossapitokustannuksista. Avustus määräytyy kulloinkin käytettävissä olevan määrärahan puitteissa ja tiekunnan edellisenä vuonna tien kunnossapitoon käyttämän kustannuksen perusteella kuitenkin niin, että hyväksyttävissä oleva maksimikustannustaso on 800€/km (sis. ALV).

5. Kunnossapitoavustusta maksetaan vain tien kunnossapitoon, ei rakentamiseen ja perusparannukseen.

6. Kunnossapitoon luettaviksi kustannuksiksi hyväksytään mm. höyläys ja lanaus, sorastus, pölynsidonta, vesakontorjunta ja niitto, ojien puhdistus ja luiskien hoito ja kunnostus, rumpujen ja siltojen kunnostus, maakivien pois to, talvikunnossapito (auraus, polanteen poisto, liukkaudentorjunta), luonnonilmiöiden aiheuttamien vaurioiden korjaaminen sekä liikennemerkkien hankkiminen ja kunnossapito.

7. Kunnossapidon tapahtuessa ns. talkootyönä, josta ei muodostu tositteita, talkootyön kustannuksiksi hyväksytään henkilötyön tuntihinta 10 € ja konetyön tuntihinta 30€.

8. Kunnossapitoon liittyviksi hallintokuluiksi hyväksytään toimistotarvikekustannukset, ilmoitus- ja kirjanpitokulut, pankkien perimät palvelumaksut sekä lakisääteisten vakuutusten maksut.

9. Avustus maksetaan takautuvasti ja vain kirjallisesta, ajoissa saapuneesta hakemuksesta – edellisen kunnossapitovuoden avustus haetaan kuluvan kunnossapitovuoden aikana keväällä. Avustuksen hakua varten julkaistaan vuosittain kuulutus ja hakulomake.

10. Mikäli tiekunta saa hakemuksen perusteella avustusta yksityisen tien kunnossapitoon, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää.

 

Salla Kumpulainen

yhdyskuntatekniikan päällikkö

040 714 4870

Yksikkö

Tekninen toimi, yhdyskuntatekniikka

Lisätietoja

Kadut, puistot, satamat, kunnallistekniikka

Kirsi Kinnunen

Kanslisti

040 171 6811

Yksikkö

Tekninen toimi

Lisätietoja

Teknisen toimen kanslisti, arkistosihteeri

Hae sivustolta