Asuminen, rakentaminen ja ympäristö

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy

Yhtiö ja sille kuuluvat toiminnot

Pihtiputaan kunnan omistama osakeyhtiö, joka on Pihtiputaan kunnanvaltuuston 23.4.2012 tekemällä päätöksellä perustettu 1.1.2013 alkaen. Kaukolämmön jakeluverkosto ja siihen kuuluvat laitteet samoin kuin vesihuoltolaitoksen verkostot, pumppaamot ja laitteet on siirretty apporttina yhtiön omaisuudeksi. Yhtiö hankkii ja jakaa kaukolämpöä ja vesijohtovettä sekä johtaa ja puhdistaa viemärivettä. Yhtiö voi suunnitella, rakentaa ja rakennuttaa yhdyskuntatekniikkaan kuuluvia maanrakennustöitä, rakennuksia ja laitteita.

Kaukolämmön jakelu ja myynti

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy toimittaa omistamansa lämpöverkon kautta lämpöä Pihtiputaan taajamassa noin 134 kiinteistölle ja yhdeksälle Rupon teollisuusalueella sijaitsevalle kiinteistölle. Rakennetun kaukolämpöverkoston pituus on talojohtoineen noin 21 kilometriä.

Pihtiputaan kirkonkylän taajaman ja Rupon teollisuusalueen kaukolämmönlämmöntuotannosta on vastannut 1.11.2006 alkaen yksityinen lämmöntuottaja Timber Lämpö Oy, joka tuottaa lähes kaiken lämmön kotimaisella puupolttoaineella. Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy ostaa myymänsä lämmön Timber Lämpö Oy:ltä. Ostettavan lämmön hinta on sidottu tukkuhintaindeksiin ja polttohakkeen hintaan. Yhtiön tavoitteena on, että asiakkaille myytävän lämmön hinta pidetään kilpailukykyisenä ja edullisena muihin lämmitysmuotoihin verrattuna.

Vesihuoltolaitos (vesi- ja viemärilaitos)

Yhtiöllä on kirkonkylän vesi- ja jätevesiverkoston ja jätevedenpuhdistamon lisäksi kylillä omat erilliset vesijohtoverkostot ja vedenottamot Alvajärvellä, Ilosjoella, Liitonmäellä ja Korppisilla. Kirkonkylän Pohjoisniemeen valmistui vuoden 2011 lopussa uusi pohjavedenottamo, josta pystytään pumppaamaan verkostoon noin 400 m3 vettä vuorokaudessa. Vedenottamo on toiminut varavedenottamona (ei käytössä toistaiseksi). Kirkonkylältä johdetaan vesi myös Seläntauksen ja Luomalanrannan – Pitkänpohjan alueelle. Vesilaitoksen tavoitteena on talousveden laatuvaatimukset ja –suositukset täyttävän veden toimittaminen mahdollisimman edullisesti ja häiriöttömästi. Yhtiön vesijohtoverkoston liittyjämäärä on noin 1120 kiinteistöä.

Viemärilaitoksen tavoitteena on pitää jätevesien puhdistustulos lupaehtojen mukaisena ja huolehtia viemäriverkoston toimivuudesta. Viemäröinnin piirissä on noin 586 kiinteistöä ja asukkaita noin 3060 henkilöä. Yhtiön viemärilaitoksen toiminta-alue rajautuu pääsääntöisesti kirkonkylän asemakaava-alueelle.

Talous

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:n tavoitteena on pitää lämmön, veden ja jäteveden hinta edullisena ja yhtiö taloudellisesti kannattavana.

Yhteystiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy

Toimipaikka

PL 36
44801 PIHTIPUDAS

Lisätietoja

Käyntiosoite: Keskustie 9
Y-tunnus: 1652302-5

PLV Oy päivystäjä

044 459 6888

Yksikkö

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy

Lisätietoja

Vikatilanteet

Sydän-Suomen Taloushallinta

Talousasiat, laskutus ja kirjanpito

020 728 9605

Toimipaikka

Ruukintie 2
44800 PIHTIPUDAS

Risto-Matti Liimatainen

toimitusjohtaja

050 300 8084

Yksikkö

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy

Toimipaikka

Kunnantalo
Keskustie 9
44800 Pihtipudas

Kuulutukset

Taksat

Talousveden laatu

Jäteveden puhdistamon laadun tarkkailu

Hae sivustolta