Hyvinvointialueen palvelujen myöntämisperusteista luonnokset – Kommentoi 4.10.2022 mennessä

Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelujen myöntämisperusteista on tehty luonnokset. Palvelujen myöntämisperusteilla tarkoitetaan niitä kriteereitä, joilla määrättyjä hyvinvointialueen palveluita myönnetään asiakkaille. Näitä palveluja ovat:

– Aikuisten kotihoidon ja ikääntyvien asumisen palvelut
– Omaishoidon tuki
– Perhehoito
– Vammaispalvelut ja erityishuolto
– Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotiin tarjottavat palvelut ja asumispalvelut
– Lasten ja nuorten perhehoito
– Lapsiperheiden kotipalvelu
– Täydentävä toimeentulotuki
– Sosiaalinen luotto

Palveluja koskevat myöntämisperusteet ovat nyt kommentoitavana otakantaa.fi -sivuilla. Kaikilla halukkailla on mahdollisuus käydä kommentoimassa niitä. Luonnoksia on mahdollista kommentoida 4.10. saakka. Toivomme aktiivista kommentointia ja eri näkemysten esiintuontia!

Tämän lisäksi vaikuttamistoimielimiltä (vanhus- ja vammaisneuvostoilta sekä nuorisovaltuustolta) kerätään kommentit myöntämisperusteista vaikuttamistoimielinten Howspace-työtilassa.

Myöntämisperusteilla taataan asiakkaiden yhdenvertaisuus

Palvelujen myöntämisperusteilla tarkoitetaan niitä kriteereitä, joilla julkisin varoin tuotettuja hyvinvointialueen palveluita myönnetään asiakkaille. Myöntämisperusteet turvaavat sen, että asiakkaita kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti.

Palvelujen myöntämisperusteet ohjaavat myös talousarvion valmistelua ja toteuttamista sekä turvaavat palvelun oikea-aikaisuuden ja ehkäisevät häiriökysyntää.

Valmistauduttava lakimuutoksiin ja siirtymäaikoihin

Myöntämisperusteiden luonnokset on laadittu voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen. Myöntämisperusteiden viimeistelyä päätöksentekoa varten hankaloittaa se, että ainakin sosiaalihuoltolakiin, vanhuspalvelulakiin, vammaispalvelulakiin, mielenterveyslakiin ja sosiaalisen luototuksen lakiin on tulossa merkittäviä muutoksia, joista kuitenkaan vielä ei ole eduskunnan päätöksiä. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta.

Tällä hetkellä Keski-Suomen alueella on erilaisia käytäntöjä palvelujen myöntökriteereissä. Esimerkiksi säännöllisen kotihoidon piirissä olevien ja omaishoidon tuen asiakkaiden määrät vaihtelevat runsaasti Keski-Suomen kuntien välillä. Jotta asiakkaille jo myönnetyt palvelut jatkuvat keskeytymättä myös hyvinvointialueelle siirryttäessä, myöntämisperusteiden käyttöönotossa on tarkoitus käyttää siirtymäaikoja. Tämä koskee etenkin palveluita, jotka ovat harkinnan varaisia tai perustuvat laajaan palveluntarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmaan. Uusien asiakkuuksien osalta vahvistetut palvelujen myöntämisperusteet tulevat käyttöön, kun palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Lisätiedot hyvinvointialueen sivuilla.

Koronarokotteen tehosteannosten antaminen käynnistyy marraskuussa Pihtiputaalla ja Viitasaarella

Pihtiputaalla ja Viitasaarella THL:n suosittelemia tehosterokotteita koronaa vastaan aloitetaan antamaan influenssarokotteiden yhteydessä marraskuussa. Rokotusten ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin kuntien verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa sekä paikallislehdissä.

Koronarokotteen tehosteannoksen antaminen pohjautuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) uuteen suositukseen. Tehosterokotteen voi tuolloin ottaa, jos edellisestä rokotuksesta tai taudin sairastamisesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Uutta tehosterokotusta suositellaan kaikille 65 vuotta täyttäneille, 18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville sekä voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille. Tehosteannoksiin voidaan käyttää alkuperäisiä rokotteita tai varianttiräätälöityjä rokotteita sitten, kun niitä on saatavilla.

Tällä hetkellä rokotuksia annetaan THL:n aiempien suositusten mukaisesti:
• kolmatta rokoteannosta suositellaan kaikille 18 vuotta täyttäneille ja riskiryhmiin kuuluville 12 vuotta täyttäneille kansalaisille.
• neljänsiä rokoteannoksia suositellaan kaikille 60 vuotta täyttäneille sekä lääketieteellisiin riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluville 18–59-vuotiaille henkilöille.
• lisäksi viidettä rokotetta suositellaan otettavaksi voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille.

Viitasaaren ja Pihtiputaan koronarokotuksista tiedot on koottu sivulle www.viitasaari.fi/koronarokotukset. Sivulla on ohjeet eri ryhmien rokotuksista ja aikojen varaamisesta.

THL:n mukaan tehosteannos voidaan poikkeuksellisesti antaa myös muille 18 vuotta täyttäneille erityisistä syistä yksilöllisen harkinnan ja riskiarvion perusteella esimerkiksi työkomennuksen tai matkan kohdemaan vaatimusten vuoksi.

Koronarokotuksia ilman ajanvarausta torstaina 1.9.2022 – Neljäs annos tarjolla yli 60-vuotiaille sekä yli 18-vuotiaille riskiryhmäläisille

Koronarokotuksia annetaan ilman ajanvarausta Pihtiputaan terveysasemalla torstaina 1.9.2022 klo 8-17.

POP UP -rokotuksessa on tarjolla neljännen annoksen koronarokotteita
• Neljättä koronarokotetta suositellaan kaikille vähintään 60-vuotiaille.
• 4. annosta suositellaan myös niille vähintään 18-vuotiaille, jotka kuuluvat riskiryhmään 1 tai 2 sekä kaikille yli 12-vuotiaille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt
• 4. annoksen saa, kun edellisestä on kulunut vähintään kolme kuukautta.
• 4. rokoteannosta ei anneta valtakunnallisen suosituksen mukaisesti niille, jotka ovat saaneet kolme annosta ja sairastaneet koronan.

POP UP -rokotuksessa myös 1., 2. ja 3. annoksen rokotuksia
• Kolmea rokoteannosta suositellaan kaikille vähintään 18-vuotiaille.
• 3. rokoteannosta ei anneta valtakunnallisen suosituksen mukaisesti niille, jotka ovat saaneet kaksi annosta ja sairastaneet koronan. Tämä koskee niitä 18-59-vuotiaita, jotka eivät kuulu riskiryhmään 1 tai 2.
• Vähintään 60-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvat voivat saada kolmannen koronarokotuksen 3-4 kuukautta edellisen jälkeen.
• Muille eli alle 60-vuotiaille riskiryhmiin kuulumattomille kolmatta annosta tarjotaan 4-6 kuukauden päästä toisesta rokotuksesta.
• Toinen annos voidaan antaa, kun ensimmäisestä on vähintään 6 viikkoa.

Rokotus ajanvarauksella (POP UP -rokotukseen ei ajanvarausta)
Kaikkiin koronarokotuksiin pääsee edelleen myös ajanvarauksella, puh. 014 459 6715 (ma-to klo 9-15, pe 9-14). Ajanvarausnumeroon soittamalla numero tallentuu järjestelmään ja soitamme takaisin.

Rokotuksista tietoa myös Wiitaunionin koronarokotusten tiedotussivulla.

Suomalainen eroseminaari pihtiputaalaisille ja viitasaarelaisille alkaa syksyllä 2022 – Ilmoittaudu mukaan

Eroseminaari on monelle käänteentekevä kokemus. Se on tutustumismatka omaan itseen; omiin pelkoihin, haluihin, haaveisiin, vihaan ja suruun. Kokemus tuottaa myös koko joukon uusia ystäviä, tavalla tai toisella saman kokeneita mielenkiintoisia naisia ja miehiä tarinoineen, joiden näkökulma valottaa omaa kokemustasi uudelta kantilta.

Suomalainen eroseminaari on luotettava, vakiintunut eroauttamisen menetelmä, jonka kokemukset ovat olleet kaikkialla erinomaisia.

Viitasaarelaisille ja pihtiputaalaisille tarkoitettu eroryhmä alkaa 14.9.2022 klo 18 Viitasaaren terveyskeskuksessa. Tule ryhmään, jos harkitset eroamista tai olet juuri eronnut tai jo vuosia sitten, mutta siihen liittyviä asioita on mielessäsi. Eron eri vaiheisiin liittyvät tunteet pitää tunnistaa, kohdata ja purkaa.

Eron käsittely antaa aikuiselle paremmat valmiudet tukea lasta eron aiheuttaman hämmennyksen keskellä. Eroryhmä on ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä, jossa osallistujat työskentelevät koulutetun vetäjän johdolla. Kokemukset ryhmän toiminnasta ovat olleet erinomaisia kautta maan.

Ryhmään otetaan 4-8 henkilöä, jotka  sitoutuvat prosessiin ja luottamuksellisuuteen. Ilmaise kiinnostuksesi, jotta saadaan ryhmä käyntiin.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Eila Kivimäki p. 044 733 5809 tai eila.kivimaki@viitasaari.fi

Suomalaisen eroseminaarin valtakunnalliset verkkosivut

Esite PDF-muodossa

juliste, tekstisisältö kirjoitettuna vieressä

Wiitaunionin sopimuksen päättäminen ja tehtävien järjestäminen 1.1.2024 lähtien käsittelyssä Pihtiputaalla ja Viitasaarella

Pihtiputaan kunnanhallitus ja Viitasaaren kaupunginhallitus käsittelevät kokouksissaan 6.6.2022 valtuustoille annettavaa esitystä Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin yhteistyösopimuksen eli Wiitaunionin sopimuksen päättämisestä.

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelujen eli perusturvan palvelujen järjestämisvastuu siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueelle ja nykyiseen Wiitaunionin yhteislautakunnan palvelu-tuotantoon perustuva toiminta ajetaan hallitusti alas. Muutoin Wiitaunionin toimintaan tehtävät muutokset astuvat voimaan vuodesta 2024 alkaen. Tavoitteena on saada kuntien organisaatiot vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuuden kunnan tehtävien järjestämistä.

Esityksen mukaan Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin yhteislautakunnat lakkaavat 31.12.2023 ja molempiin kuntiin perustetaan omat toimielimet. Valtuuston, hallituksen, tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan lisäksi kuntiin perustetaan omat elinvoima-lautakunnat sekä sivistys-ja hyvinvointilautakunnat, joiden esittelystä vastaavat kuntien omat johtavat viranhaltijat. Yhteiset viranhaltijat ja toimihenkilöt palaavat peruskuntiensa palvelukseen Wiitaunionista tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Esityksen mukaan Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin yhteistoimintaa jatketaan Viitasaaren alueen musiikkiopiston, Viitaseudun opiston ja Wiitaunionin aluekirjaston palveluiden järjestämisessä. Yhteistoiminnasta laaditaan uudet sopimukset syksyllä 2022. Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan lukioiden yhteinen aluelukiojohtamisjärjestelmä purkautuu ja lukioilla on jatkossa omat rehtorinsa.

Molemmat kunnat järjestävät henkilöstö- ja taloushallinnon sekä ICT- ja tietohallinnon palvelut itse päättämällään tavalla. Alustavan suunnitelman mukaan Viitasaari liittyy Keski-Suomen Monetra osakeyhtiöön talous- ja palkkahallinnon palveluiden osalta ja hankkii ICT-palvelut kuntien Tiera Oy:ltä. Pihtiputaalla ICT-palvelut sekä talous- ja palkkahallinnon palvelut tuotetaan jatkossakin kunnan omana toimintana. Näistä tehdään erilliset ratkaisut ja päätökset syksyn 2022 aikana. Viitasaaren kaupungin organisaatioon hallinto-ja talouspalveluihin sijoittuu uutena viranhaltijana kaupungin oma talous- ja tietohallintopäällikkö. Järjestely tukee laadukkaiden kuntakohtaisten palveluiden järjestämistä, kun viranhaltijat voivat keskittyä kahden kunnan sijaan yhden kunnan toimintaan ja tukipalvelujen järjestämiseen.

Kaikissa henkilöstömuutoksissa noudatetaan liikkeenluovutusperiaatetta, eli muutoksen kohteena oleva henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä vastaanottavan organisaation palvelukseen.

Wiitaunionin purkautumisesta aiheutuu muutoskustannuksia. Osa kustannuksista on muutokseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia ja osa jatkuvaluonteisia lisäkustannuksia, kun henkilöstökuluja ei enää jaeta kahden kunnan kesken.

Muutokset eivät koske Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen ja maaseutuhallinnon yhteistoimintaa, vaan sopimuskuntien kanssa jatketaan yhteistoimintaa nykyiseen tapaan.

Jätteenkuljetukseen tulossa muutoksia, muita uudistuksia esitetään – Tutustu ajankohtaisiin jäteasioihin jäteillan videotaltiointi katsomalla

Viitasaarella järjestettiin jäteilta torstaina 5.5. jäteilta, jossa käsiteltiin Viitasaarta ja Pihtipudasta koskevia jäteasioita. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa 2 viikkoa (7.6. saakka) kaupungin Youtube-kanavalla. Tilaisuus kannattaa katsoa, sillä siinä käsitellään perusteellisesti ja selventävästi monia Viitasaarella ja Pihtiputaalla puhuttaneita jätteisiin liittyviä asioita.

Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan alueella asuinkiinteistöt siirtyvät kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin jätelautakunnan päätöksellä.

Muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että jatkossa kiinteistöjen omien sekajäteastioiden tyhjennyksen ja jätekuljetuksen järjestää kunta tai kuntien jäteyhtiö. 26. huhtikuuta päätöksen tehnyt Sydän-Suomen jätelautakunta käsitteli asiaa selvityksen perusteella. Eri seikkojen tarkastelun perusteella selvityksessä todettiin, että nykyinen kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus ei täytä lain edellyttämiä vaatimuksia.

Muutos astuu voimaan siirtymäkauden jälkeen, Pihtiputaalla ja Viitasaarella 1.5.2025 alkaen. Siihen saakka kiinteistönhaltija sopii jätteenkuljetuksesta suoraan yrityksen kanssa, mikäli jätteet käsitellään kiinteistön oman jäteastian kautta. Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen eli kiinteistöjen omien jäteastioiden lisäksi Viitasaaren ja Pihtiputaan haja-asutusalueella on täydentävänä järjestelmänä kunnan aluekeräyspisteitä, joihin voi perusmaksulla toimittaa hyötyjätteitä ja erillistä käyttöoikeusmaksua vastaan myös sekajätteitä. Hyväksytty palvelutaso sekä lainsäädäntö ohjaa sekajätteen osalta nykyistä vahvemmin kiinteistökohtaiseen keräykseen.

Jätehuoltomääräyksiä ollaan päivittämässä ja niiden luonnosversio on asetettu nähtäville. Määräysluonnoksessa on otettu huomioon tulevat muutokset mm. jätelainsäädännön sekä jäteviranomaisen tekemien päätösten osalta (esim. kuljetusjärjestelmä, palvelutaso). Jätehuoltomääräysten luonnoksesta voi jättää mielipiteitä 1.8. saakka, ohjeet erillisessä kuulutuksessa.