Hyvinvointialueen palvelujen myöntämisperusteista luonnokset – Kommentoi 4.10.2022 mennessä

Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelujen myöntämisperusteista on tehty luonnokset. Palvelujen myöntämisperusteilla tarkoitetaan niitä kriteereitä, joilla määrättyjä hyvinvointialueen palveluita myönnetään asiakkaille. Näitä palveluja ovat:

– Aikuisten kotihoidon ja ikääntyvien asumisen palvelut
– Omaishoidon tuki
– Perhehoito
– Vammaispalvelut ja erityishuolto
– Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotiin tarjottavat palvelut ja asumispalvelut
– Lasten ja nuorten perhehoito
– Lapsiperheiden kotipalvelu
– Täydentävä toimeentulotuki
– Sosiaalinen luotto

Palveluja koskevat myöntämisperusteet ovat nyt kommentoitavana otakantaa.fi -sivuilla. Kaikilla halukkailla on mahdollisuus käydä kommentoimassa niitä. Luonnoksia on mahdollista kommentoida 4.10. saakka. Toivomme aktiivista kommentointia ja eri näkemysten esiintuontia!

Tämän lisäksi vaikuttamistoimielimiltä (vanhus- ja vammaisneuvostoilta sekä nuorisovaltuustolta) kerätään kommentit myöntämisperusteista vaikuttamistoimielinten Howspace-työtilassa.

Myöntämisperusteilla taataan asiakkaiden yhdenvertaisuus

Palvelujen myöntämisperusteilla tarkoitetaan niitä kriteereitä, joilla julkisin varoin tuotettuja hyvinvointialueen palveluita myönnetään asiakkaille. Myöntämisperusteet turvaavat sen, että asiakkaita kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti.

Palvelujen myöntämisperusteet ohjaavat myös talousarvion valmistelua ja toteuttamista sekä turvaavat palvelun oikea-aikaisuuden ja ehkäisevät häiriökysyntää.

Valmistauduttava lakimuutoksiin ja siirtymäaikoihin

Myöntämisperusteiden luonnokset on laadittu voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen. Myöntämisperusteiden viimeistelyä päätöksentekoa varten hankaloittaa se, että ainakin sosiaalihuoltolakiin, vanhuspalvelulakiin, vammaispalvelulakiin, mielenterveyslakiin ja sosiaalisen luototuksen lakiin on tulossa merkittäviä muutoksia, joista kuitenkaan vielä ei ole eduskunnan päätöksiä. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta.

Tällä hetkellä Keski-Suomen alueella on erilaisia käytäntöjä palvelujen myöntökriteereissä. Esimerkiksi säännöllisen kotihoidon piirissä olevien ja omaishoidon tuen asiakkaiden määrät vaihtelevat runsaasti Keski-Suomen kuntien välillä. Jotta asiakkaille jo myönnetyt palvelut jatkuvat keskeytymättä myös hyvinvointialueelle siirryttäessä, myöntämisperusteiden käyttöönotossa on tarkoitus käyttää siirtymäaikoja. Tämä koskee etenkin palveluita, jotka ovat harkinnan varaisia tai perustuvat laajaan palveluntarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmaan. Uusien asiakkuuksien osalta vahvistetut palvelujen myöntämisperusteet tulevat käyttöön, kun palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Lisätiedot hyvinvointialueen sivuilla.

Kutsu henkilökohtaisen avun asiakasosallisuus työryhmään

Henkilökohtaisen avun keskus aloittaa koko Keski-Suomen hyvinvointialueella 1.1.2023

Keskuksesta henkilökohtaisen avun työnantaja saa apua ja neuvontaa henkilökohtaisen avun hankkimiseen ostopalveluna tai palvelusetelillä ja ohjeistusta työnantaja velvoitteissa. Keskus palvelee myös hyvinvointialueen kuntien työntekijöitä sekä avustajia. Toiminta käynnistyy vaiheittain ja keskuksen fyysinen sijainti vahvistuu sen myötä. Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa keskuksen hallinnoinnista.

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukaista ja sillä tarkoitetaan toisen ihmisen antamaa välttämätöntä apua niissä asioissa, joita henkilö ei pysty tekemään itse vamman tai sairauden vuoksi.

 

Erityisosaaminen koko Keski-Suomen hyvinvointialueen käyttöön

Henkilökohtaisen avun keskukseen keskitetään kunnista henkilökohtaisen avun lakisääteisiä tehtäviä. Sen myötä vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun erityisosaaminen on yhdessä paikassa Keski-Suomen hyvinvointialueen kuntien käytettävissä.

Keskitetylle henkilökohtaisen avun keskukselle on tullut tilaus hyvinvointialueen kunnista: tämä on noussut yksimielisesti esiin muun muassa vammaispalveluiden kuntakyselyn 14.6.2022 tuloksista. Palvelun keskittäminen mahdollistaa yhdenvertaisemman ja tasalaatuisemman palvelun henkilökohtaisen avun asiakkaalle ja vapauttaa kunnan työntekijöiden resurssia muuhun työhön.

Asiakas hakee henkilökohtaista apua jatkossakin kotikuntansa hyvinvointialueen vammaispalveluista ja kunnan omatyöntekijät toimivat edelleen lähityöntekijöitä, jotka vastaavat asiakkaan palvelukokonaisuudesta.

Keskuksen toimintaa ohjaavat Keski-Suomen hyvinvointialueella sovitut yhteiset ohjeet ja toimintamallit.

 

Asiakasosallisuuden työryhmä

Henkilökohtaisen avun keskuksessa on aloittanut uusi alueellinen asiakasosallisuuden työryhmä 08/22. Työryhmän tavoite on kehittää henkilökohtaisen avun keskuksen palvelusisältöjä sekä sen toimintaa entistä asiakaslähtöisemmäksi ja tuoda mukaan asiakkaan näkökulma. Työryhmän jäsenet kootaan eri Keski-Suomen hyvinvointialueen kunnista.

Henkilökohtaisen avun käytänteiden yhtenäistäminen läpi hyvinvointialueen varmistaa asukkaiden yhdenvertaisen kohtelun asuinpaikasta riippumatta.

 

Ilmoittautumiset asiakas osallisuus työryhmään mieluiten sähköpostitse;

mari.makela@jyvaskyla.fi

Toivomme sinulta sitoutumista sillä työryhmä jatkaa toimintaansa hankkeen jälkeen. Kokoontumiset ovat hybridi teams-kokouksina tai läsnä.

Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

 

Tervetuloa mukaan, havu-paja työryhmä asiakasnäkökulmasta.

 

 

Mainlahden venesatama siivotaan kunnan toimesta viikolla 42

Mainlahden venesatama siivotaan kunnan toimesta viikolla 42.  Siivouksen yhteydessä tyhjennetään satama-alue, kuten vuokraamattomat venepaikat sekä kääntöympyrän metsikkö. Merkitsethän huolellisesti omat varusteesi ja nostat ne veneeseesi säilytykseen.

Wiitaunionin terveyskeskuksen puhelinliikenteessä ongelmia keskiviikkona 14.9.2022 – Vika saatu korjattua

Wiitaunionin terveyskeskuksen puhelinliikenteessä on havaittu ongelmia keskiviikkona 14.9.2022. Torstaina 15.9. ongelmat on saatu korjattua. Sekä Viitasaaren että Pihtiputaan terveysasemien vastaanottojen puhelinjärjestelmää koskevan vian vuoksi puhelut eivät ohjaudu oikein, joten soittoihin ei pystytä toistaiseksi vastaamaan. Palveluntarjoaja selvittää ongelmaa ja etsii ratkaisuja puhelinliikenteen korjaamiseen parhaillaan. Pahoittelemme asiakkaillemme tilanteesta aiheutuvaa vaivaa.

Kuten muinakin aikoina hätätilanteissa tulee ottaa yhteyttä hätänumeroon 112. Tätä tiedotetta päivitetään, kun ongelma saadaan ratkaisua tai tilanteessa on muita muutoksia.

Tiedotetta päivitetty 15.9.2022, kun vian korjauksesta on saatu tieto.

Koronarokotteen tehosteannosten antaminen käynnistyy marraskuussa Pihtiputaalla ja Viitasaarella

Pihtiputaalla ja Viitasaarella THL:n suosittelemia tehosterokotteita koronaa vastaan aloitetaan antamaan influenssarokotteiden yhteydessä marraskuussa. Rokotusten ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin kuntien verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa sekä paikallislehdissä.

Koronarokotteen tehosteannoksen antaminen pohjautuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) uuteen suositukseen. Tehosterokotteen voi tuolloin ottaa, jos edellisestä rokotuksesta tai taudin sairastamisesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Uutta tehosterokotusta suositellaan kaikille 65 vuotta täyttäneille, 18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville sekä voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille. Tehosteannoksiin voidaan käyttää alkuperäisiä rokotteita tai varianttiräätälöityjä rokotteita sitten, kun niitä on saatavilla.

Tällä hetkellä rokotuksia annetaan THL:n aiempien suositusten mukaisesti:
• kolmatta rokoteannosta suositellaan kaikille 18 vuotta täyttäneille ja riskiryhmiin kuuluville 12 vuotta täyttäneille kansalaisille.
• neljänsiä rokoteannoksia suositellaan kaikille 60 vuotta täyttäneille sekä lääketieteellisiin riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluville 18–59-vuotiaille henkilöille.
• lisäksi viidettä rokotetta suositellaan otettavaksi voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille.

Viitasaaren ja Pihtiputaan koronarokotuksista tiedot on koottu sivulle www.viitasaari.fi/koronarokotukset. Sivulla on ohjeet eri ryhmien rokotuksista ja aikojen varaamisesta.

THL:n mukaan tehosteannos voidaan poikkeuksellisesti antaa myös muille 18 vuotta täyttäneille erityisistä syistä yksilöllisen harkinnan ja riskiarvion perusteella esimerkiksi työkomennuksen tai matkan kohdemaan vaatimusten vuoksi.