Niemenharjun koirapuisto on valmis käyttöön

Pihtiputaalle tehty koirapuisto on valmis käyttöön! Koirapuisto sijaitsee Niemenharjun Matkailukeskuksen yhteydessä osoitteessa Harjukatu 4, 44800, sijainti Google Mapsissa. Alueen ylläpidosta vastaa Pihtiputaan kunta. Alueen pohjan viimeistelytöitä jouduttiin siirtämään ajankohdan vuoksi vielä keväälle, mutta aitaukset ovat käytettävissä jo.

Koirapuistoa voi käyttää päivittäin klo 7-22. Koirapuiston aitaukset on jaettu isoille ja pienille koirille.

Lue tarkemman ohjeet ja säännöt koirapuiston sivulta.

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuljetuspalveluiden tuottajat on nyt valittu – kuljetukset varataan uusilta tuottajilta 1.3.2023 alkaen

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökuljetuksia varten on valittu kaksi välityspalveluntuottajaa. Asiakkaat varaavat kuljetukset uusilta välityspalveluntuottajilta 1.3.2023 alkaen. Siihen saakka asiakkaat tilaavat kyydit nykyisistä tilausnumeroista.

Valitut välityspalveluntuottajat ovat Keskustaksi Oy ja Keski-Suomen matkojenyhdistelykeskus ja Jytaksi Oy:n yhteenliittymä. Kummallakin välityspalveluntuottajalla on taksiautoja ympäri Keski-Suomea. Molemmilla tuottajilla tulee olemaan asiakkaille omat puhelinnumerot, joista asiakkaat varaavat kuljetuksen.

Hankinnassa yhdistettiin samaan sopimukseen kuljetusten välitys ja autojen saatavuus eli kyse on henkilöliikenteen kokonaispalvelusta. Valitut kyydinvälityskeskukset ottavat vastaan kuljetusten tilaukset, aikatauluttavat kuljetukset ja vastaavat myös siitä, että asiakas saa kuljetuksen.

– Valitut välityspalveluntuottajat vastaavat täysin palvelun saatavuudesta ja tilausten oikeanaikaisuudesta sekä kaluston riittävyydestä. Nykyisessä välityksen toimintamallissa käyttöön otettu ”toivetaksimalli” on tarvittaessa käytettävissä myös tulevien välityspalveluntuottajien toiminnassa, sovellusasiantuntija Sari Hyötyläinen selventää.

Hankinnassa on huomioitu myös kuljetuksia suorittavan autoilijan hinnoittelu. Autoilija saa liikennöinnistä yleisesti taksiliikenteessä olevaan hinnoitteluun rinnastettavissa olevan korvauksen ilman alennuksia. Lisäksi kaikille autoilijoille maksetaan sama liikennöintikorvaus riippumatta siitä, kumman välityspalveluntuottajan liikennöintiä autoilija suorittaa.

Kuljetuspalveluiden kilpailutus on tehty joustavalla hankinnalla ja käytetty neuvottelumenettelyä.

– Se tarkoittaa sitä, että jo hankintaprosessin alkuvaiheessa neuvottelumenettelyyn valittujen välityspalveluntuottajien kanssa on voitu keskustella yhdessä, miten palvelu olisi toimivampaa, sujuvampaa ja asiakaslähtöisempää, Hyötyläinen tarkentaa.

Asiakkaalle vapaus valita – asiakkaat saavat tarkemmat ohjeet kotiosoitteeseen 

Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia käyttävä asiakas voi jatkossa valita kummalta palvelutuottajalta hän tilaa kuljetuksen. Palvelun aloitushetkellä asiakkaat jakautuvat kahdelle palveluntuottajalle tasan. Myös tuottajan vaihtaminen on mahdollista tietyin ehdoin. Esimerkiksi asiakkaan on mahdollista tehdä ensimmäinen vaihto kuukauden kuluessa asiakkaan rekisteröitymisestä palveluntuottajan asiakkaaksi. Asiakas voi olla yhden palveluntuottajan asiakkaana kerrallaan. Valinnanvapaus on toivottu asia asiakkaiden suunnalta.

Ryhmäkuljetuksista vastaa Keskustaksi Oy. Ryhmäkuljetukset ovat esimerkiksi ikääntyneiden päiväkeskus- ja kehitysvammaisten päivätoimintakuljetuksia. Näiden palveluiden piirissä olevilla asiakkailla ei ole mahdollisuutta vaihtaa palveluntuottajaa.

Kuljetuspalvelupäätöksen saaneet asiakkaat saavat kuljetuspalveluiden käytöstä ja vaihtomahdollisuudesta sekä kuljetuspalveluiden tilausnumeroista tarkemmat asiakasohjeet.

Käyttöönottoprojektilla varmistetaan kuljetuspalveluiden toimivuus 

Hyvinvointialueella ja valituilla välityspalveluntuottajilla on meneillään järjestelmän käyttöönottoprojekti. Käyttöönottoprojektiin osallistuvat muun muassa kuljettajat, tilaajan yhteyshenkilöt ja välityspalvelun henkilökunta. Projektiin sisältyy muun muassa koulutus, välitysjärjestelmän toimivuuden ja kuormituksen testaus, reititysten luominen, asiakasohjeiden päivitys yhdessä tilaajan kanssa sekä todellisten kuljetustilanteiden simulointi.

– Projektilla varmistetaan, että kun palvelu otetaan asiakaskäyttöön, kaikki toimii joustavasti ja laadukkaasti, selvittää sovellusasiantuntija Sari Hyötyläinen.

Lisätietoja:

Sari Hyötyläinen, sovellusasiantuntija, p. 050 312 5380, Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut
Elina Hienola, palvelupäällikkö, p. 050 331 2737, Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut
Lasse Leppä, toimialajohtaja, p. 050 599 9545, Keski-Suomen hyvinvointialue

Pihtiputaan kunnan brändi uudistuu

Pihtiputaan kunta aloittaa brändiuudistuksen. Kuntabrändin työstäminen aloitetaan kunnan ydinviestin ja ominaisuuksien määrittelyllä – miten Pihtipudas näyttäytyy ja miten se eroaa muista kunnista. Uudistuksen tavoitteena on kunnan vetovoiman, elinvoiman ja pitovoiman kasvattaminen. Kuntabrändiä käytetään viestinnän ja markkinoinnin työkaluna. Toimenpide perustuu kuntastrategiassa määriteltyihin tavoitteisiin.

Kuntalaiset voivat osallistua uuden kuntabrändin työstämiseen vastaamalla kyselyyn, jossa pyydetään kertomaan Pihtiputaan parhaita puolia perusteluineen. Kyselyyn voi vastata sähköisesti tai paperisella kyselyllä etätyökeskus Hubteekilla. Vastausaikaa kyselyyn on keskiviikkoon 9.11.2022 saakka.

Brändityöskentely alkaa marraskuussa työpajalla, johon on valittu monipuolinen ryhmä kuntalaisia. Työpajassa hyödynnetään kuntalaisille suunnatun kyselyn vastauksia. Kuntabrändiä työstetään yhteistyössä brändäykseen erikoistuneen mainostoimisto Brandsteinin kanssa.

Lisätietoja:
Miisa Tavaststjerna
viestintäsuunnittelija
puh. 040 676 1939
miisa.tavaststjerna@pihtipudas.fi

Pihtiputaan kunta järjestää yleisen avantouintimahdollisuuden marraskuun alusta huhtikuun loppuun

Pihtiputaan kunta järjestää yleisen avantouintimahdollisuuden tulevana talvena marraskuun alusta huhtikuun loppuun Kumpulan talviuintipaikassa Putaanportilla osoittessa Mummolantie. Avain on noudettavissa kunnantalon neuvonnasta oma-aikaisesti tapahtuvaa kylmäuintia varten. Kausimaksu on 25 euroa, joka laskutetaan erikseen.

Talviuintipaikassa on myös sauna, jota on mahdollista varata käyttöön seuraavina ajankohtina. Saunamaksu on 5 euroa/kerta.

Saunavuorot 2.11.2022-30.4.2023

 • keskiviikkoisin klo 16-20.30, varaukset Viitaseudun Kumppanuus ry puh. 040 568 0344
 • perjantaisin klo 16-20, varaukset Syöpäyhdistys puh. 0404174472
 • sunnuntaisin klo 13-18, varaukset Pudis ry somen kautta

Saunavuoroa ei ole 28.12., 30.12. eikä 1.1.
Saunatiloissa pyydetään noudattamaan yleisiä turvallisuus- ja hygieniaohjeita.

Koko Keski-Suomi säästää energiaa! – Pihtipudas mukana kampanjassa

Osallistumme valtakunnalliseen Astetta alemmas –energiansäästökampanjaan yhdessä kaikkien muiden Keski-Suomen kuntien kanssa. Kampanja käynnistetään maakunnan kaikissa kunnissa Energiansäästöviikolla 10.–16.10.2022. 

Energiansäästöviikko on valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan valtakunnallinen vuosittain järjestämä kampanja, jolla edistetään energiansäästöön ja kestävään kulutukseen liittyvää tekoja ja yleistä tietoisuutta. Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat aiheuttaessa laajoja vaikutuksia energian saatavuuteen ja hintaan. Paitsi Suomessa, myös koko Euroopassa etsitään nyt tehokkaita ja nopeavaikutteisia keinoja energiansäästöön ja samalla fossiilisista energialähteistä irtautumiseen. Siksi vuodesta 1996 asti vietetty teemaviikko onkin tänä vuonna aivan erityisen ajankohtainen. Tärkeän asian esillä pitämistä jatketaankin koko lämmityskauden jatkuvassa energiansäästökampanjassa. 

Energiansäästöviikko haastaa tarttumaan energiatekoihin 

Tulevan Energiansäästöviikon aikana Keski-Suomen kuntien työpaikoilla, yrityksissä ja kouluissa pidetään teemaan liittyviä tietoiskuja ja tapahtumia.

Katso myös Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 ja Motivan energiansäästöviikon verkkosivut. 

Kaikki kuntalaiset haastetaan jatkamaan energiansäästämistä myös teemaviikon jälkeen. Tulevalle lämmityskaudelle ajoittuvassa energiansäästökampanjassa kannustetaan tekemään nopeavaikutteisia ja konkreettisia energiansäästötoimia. Tavoite on kaikille yhteinen kotona, liikenteessä, työpaikoilla ja oppilaitoksissa. Määrätietoisilla toimenpiteillä ja osallistumisella on nyt suuri merkitys. 

Energiatekoja ovat esimerkiksi: 

 • Huonelämpötilan laskeminen 
 • Nopea suihkussa käyminen 
 • Led-valojen käyttäminen 
 • Ilmastoystävällisen ruuan käyttäminen 
 • Hävikkiruuan välttäminen
 • Kierrätystuotteiden hankkiminen ja omien tavaroiden kierrättäminen 
 • Työmatkaliikunta 
 • Joukkoliikenteen ja kimppakyytien suosiminen 
 • Energiankulutuksen seuranta ja kulutuspiikkien välttäminen 

Katso laajempi vinkkilista Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartan verkkosivulta. 

Mikä voisi olla teidän perheenne, yrityksenne tai yhteisönne oma energiateko? Ota haaste vastaan ja ilmoita energiateko verkkolomakkeella. Kolme keskisuomalaista energiatekoa palkitaan energiaa säästävillä palkinnoilla. Energiatekoja käytetään esimerkkeinä ilmastoviestinnässä. 

Energiansäästökampanjan taustalla ovat työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto, Motiva, valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö ja Sitra. Koko Keski-Suomi säästää energiaa! -viestintäkampanjasta vastaa puolestaan Ympäristöministeriön rahoittama ja Keski-Suomen liiton koordinoima Tukea Keski-Suomen kuntien ilmastotyöhön -hanke.