Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tarkoituksena on turvata kuluttajille turvalliset elintarvikkeet. Elintarvikkeista säädetään Elintarvikelaissa ja sen pohjalta annetuissa muissa säädöksissä.

Ilmoitettavat elintarvikehuoneistot

Tiloista tai toiminnoista, joissa elintarvikkeita käsitellään ammattimaisesti tulee tehdä ilmoitus terveysviranomaiselle viimeistään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen jälkeen tehdään pääsääntöisesti ympäristötarkastajan toimesta tarkastus jolla varmistetaan, että elintarvikkeiden käsittely, toiminta ja tilat ovat säädösten mukaisia. Ilmoituksen käsittelystä ja tarkastuksesta peritään maksu. Myös jatkossa tiloja ja toimintoja valvotaan ympäristötarkastajien suorittamin tarkastuksin.

Hyväksyttävät laitokset

Eläimistä saatavia elintarvikkeita valmistavat tai käsittelevät laitokset (esim teurastamot, leikkaamot, kala-alan laitokset, munanpakkaamot) joutuvat hakemaan luvan toiminnalleen. Laitosta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on hyväksytty.

Omavalvonta

Kaikkien elintarvikealan yrittäjien tulee laatia omavalvontasuunnitelma ja toteuttaa sitä. Velvoite koskee siis yhtälailla torimyyntiä tai tilapäistä myyntiä harjoittavaa, kuin suurta elintarviketuotantolaitosta pyörittävää yritystä. Velvoite on kirjattu Elintarvikelakiin.

Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa tuotettujen elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu. Jokainen yritys tekee omavalvonnan omaan toimintaan sopivaksi ja oman toiminnan riskit huomioiden. Omavalvonnan toimivuutta valvoo terveydensuojeluviranomainen, joka myös opastaa tarvittaessa yrittäjää omavalvonnassa.

Halutessasi voit käyttää Omavalvontasuunnitelmapohjaa

Jos elintarvike on huono tai epäilet ruokamyrkytystä

Mikäli hankkimasi elintarvike on jostain syystä epäilyttävä pyri ensisijaisesti selvittämään asia yrityksen kanssa josta elintarvikkeen hankit. Tarvittaessa voit ilmoittaa asiasta ympäristötarkastajalle.

Jos epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen, ota yhteys suoraan ympäristötarkastajaan mahdollisimman nopeasti. Ilmoita mistä hankit tai missä nautit epäilyttävän elintarvikkeen. Mikäli vain mahdollista, säilytä näyte epäilyttävästä elintarvikkeesta jääkaapissa. Lisäksi erittäin tärkeitä tietoja ovat oireet, niiden alkamisaika ja kesto. Lisäksi tarvitaan tieto siitä, kuinka moni on sairastunut. Yhteystietosi ovat myös tärkeitä mahdollisten tarkentavien tietojen saamiseksi myöhemmin. Antamasi tiedot käsitellään luottamuksellisena.

Elintarvikkeiden tilapäinen myynti / tiedotus elintarvikkeiden myynnistä liikkuvasta elintarvikehuoneistosta.

Ammattimaisesta tai ei-vähäriskiseksi katsottavasta elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä tiedotetaan paikalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Myynnistä voi tiedottaa tapahtuman järjestäjä tai yksittäinen elintarvikkeiden myyjä omasta toiminnastaan.

Amattimaisesti tai ei-vähäriskisten elintarvikkeiden myyntiin käytettävästä liikkuvasta myyntilaitteesta on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus sen kunnan / valvontayksikön alueella, jossa se otetaan käyttöön.

Pienimmät toimijat, kuten yksityishenkilöt tai harraste- ja urheiluseurat, jotka valmistavat, myyvät tai tarjoilevat elintarvikkeita vähäisiä määriä, on vapautettu kokonaan ilmoitusvelvollisuudesta silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä. Tällainen toiminta on tyypillisesti satunnaista ja käsiteltävien elintarvikkeiden määrät ovat pieniä kuten esim. elintarvikkeiden myynti myyjäisissä tai urheiluseuran makkaranpaisto / kahvin tarjoilu.

Ulkomyynti

Myytäessä tai valmistettaessa elintarvikkeita ulkona tai sisätiloissa joka ei ole elintarvikehuoneisto on toiminnassa syytä noudattaa Eviran laatimaa Ulkomyynti-ohjetta.

 

Kontaktimateriaalit

Kaikkia materiaaleja ja tarvikkeita, jotka ovat suoraan tai välillisesti kosketuksissa elintarvikkeisiin, kutsutaan elintarvikekontaktimateriaaleiksi tai lyhyemmin kontaktimateriaaleiksi.

Kontaktimateriaaleja ovat mm.

  • Elintarvikkeiden pakkausmateriaalit kuten muovipussit, muovikalvot, paperipussit, kartonkilaatikot, foliot, kertakäyttöastiat;
  • Astiat ja ruokailuvälineet;
  • Ruoanvalmistusvälineet kuten kattilat, paistinpannut ja uunipellit, kauhat ja vispilät;
  • Ruoanvalmistuslaitteet kuten yleiskone, vispauskone, mehupuristin ja kahvinkeitin;
  • Ruoanvalmistuslaitteiden osat kuten laitteiden tiivisteet, letkut, putket ja rattaat.
  • Erilaiset pinnat kuten työpöytäpinnat, kuljetinhihnat, suodatukankaat jne.
Elintarvikelain (23/2006) mukaan toimijan, joka saattaa markkinoille elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita, on tehtävä ilmoitus toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta. Ilmoitus tehdään toimipaikan sijaintikunnan valvontaviranomaiselle. Jos toimijalla on toimintaa useilla paikkakunnilla, lähetetään ilmoitus kunkin sijaintikunnan viranomaiselle erikseen. Ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kontaktimateriaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajat, varsinaisten kontaktimateriaalien valmistajat, kontaktimateriaalien tukkukauppaa har-joittavat toimijat (ei vähittäiskauppa) sekä kontaktimateriaalien sisämarkkinatuontia EU-alueelta tai tuontia EU-alueen ulkopuolelta harjoittavat toimijat ja vastaavat vientiä harjoittavat toimijat.
 
Kontaktimateriaali-ilmoitus tämän sivun oikeassa laidassa.
 
Lisätitietoja kontaktimateriaaleista Eviran sivuilla

null

Hae sivustolta