Järjestöavustukset 2021 haettavissa 1.4.2021 mennessä

Julkaistu 09.02.2021

Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi

JÄRJESTÖJEN YLEIS- JA ERITYISAVUSTUKSET VUODELLE 2021


Pihtiputaan kunnan avustustoiminnan tavoitteina on kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuvien palveluiden edistäminen ja monipuolistaminen, kunnan ja eri toimijoiden välisen yhteistyön mahdollistaminen sekä vapaan kansalaistoiminnan merkityksen ja moniarvoisuuden korostaminen. Lisäksi avustustoiminnalla vahvistetaan yhteisöllisyyttä, vapaaehtoistoimintaa, kylien elinvoimaisuutta, aktiivista harrastustoimintaa sekä hyvinvointia.

Yleisavustukset on suunnattu toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan, joka on vuosittain toistuvaa. Erityisavustukset on tarkoitettu hakijan hanke-, kokeilu-, projekti- ja kehittämistoimintaan, joka ei ole vuosittain toistuvaa. Hakemus on jätettävä ennen toiminnan aloittamista tai sovittava asiasta erikseen hyvinvointikoordinaattorin kanssa. Avustushaku koskee liikunta-, nuoriso- ja kulttuurijärjestöjä sekä – toimijoita, kyläyhdistyksiä, yleishyödyllisiä yhdistyksiä sekä terveys- ja kansanterveysjärjestöjä.

Yleisavustushakemukseen tulee liittää vuoden 2021 talousarvio ja toimintasuunnitelma, vuoden 2020 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnan- / tilintarkastuskertomus sekä selvitys muista samaa tarkoitusta varten saaduista ja haetuista avustuksista. Erityisavustushakemukseen tulee liittää myös hankkeen kustannusarvio. Lisäksi hakevan tahon tulee liittää hakemukseen pöytäkirjanote päätöksestä, jolla avustusta on päätetty hakea. Yksi yhdistys voi jättää vain yhden yleisavustushakemuksen, vaikka hakemuksessa esitettyjä käyttötarkoituksia voi olla useampia.

AVUSTUSTEN HAKEMINEN

Allekirjoitetut kirjalliset hakemukset liitteineen on toimitettava 01.04.2021 klo 15.30 mennessä osoitteella Sivistyslautakunta, PL 36, 44801 Pihtipudas. Hakemuksesta on käytävä selkeästi ilmi, haetaanko yleis- vai erityisavustusta. Hakemuslomakkeita saa kunnantalon infosta, kunnan nettisivulta tai vapaa-aikatoimistosta email. liisa.hypponen@viitasaari.fi. Hakemusta voi täydentää myöhemmin, jos tarvittavat liitteet eivät ole saatavilla hakuaikaan mennessä. Myöntämispäätös on ehdollinen, kunnes puuttuvat liitteet on toimitettu. Myöhässä saapuneet hakemukset hylätään. Tarkemmat avustuksen saannin ja hakijoiden arvioinnin kriteerit sekä maksatus-, käyttö- ja tiliselvityskäytännöt selviävät hyväksytystä avustusohjeesta, joka löytyy kunnan nettisivulta muiden avustuksen hakuun liittyvien asiakirjojen yhteydestä.

Lisätietoja avustuksista antaa hyvinvointikoordinaattori Kati Laine-Rissanen p. 040 7143 888 tai kati.laine-rissanen@pihtipudas.fi.

 

Lomakkeet

Avustusohje ja lomakkeet löytyvät

Avustukset ja stipendit sivulta.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta