Jätehuoltoviranomaisen tehtävien siirtäminen Sydän-Suomen jätelautakunnalle

Julkaistu 29.08.2019

Jätehuoltoviranomaisen tehtävien siirtäminen Sydän-Suomen jätelautakunnalle

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 26.8.2019, että Pihtiputaan kunnan jäteviranomaisen tehtävät siirretään Sydän-Suomen jätelautakunnalle kokonaisuudessaan 1.1.2020 lukien ja hallintosääntöön huomioidaan tarvittavat muutokset tehtävien siirron osalta.

Jätelain mukaan kunnalle kuuluvista jätelain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii jätehuoltoviranomainen. Viitasaarella ja Pihtiputaalla jätehuollon viranomaistehtävien hoito on kuulunut Viitasaaren tekniselle lautakunnalle. Jätehuoltoviranomainen määrää mm. jätehuoltomääräyksistä, jätetaksan hyväksymisestä, jätemaksujen maksuunpanosta, jätetaksasta tehdyistä muistutuksista ja jätemaksujen kohtuullistamisesta.

Sydän-Suomen jätelautakunta toimii Sammakkokangas Oy:n alueella jätelain 23 §:n mukaisena kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena. Jätelautakunta päättää toimialueellaan jätelain mukaisista jätehuollon viranomaisasioista ja vastaa alueellisen jätehuollon järjestämisen linjauksista. Jätelautakunnan jäsenkuntia ovat Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Uurainen, Viitasaari, Pihtipudas, Saarijärvi ja Äänekoski.

Jäteviranomaistehtävien siirtäminen yhteiselle jätelautakunnalle ei suoraan vaikuta kuntalaisten palvelutasoon. Aluekeräyspisteiden sopimukset ja kaupungin omat jätesopimukset ovat voimassa vuoden 2021 loppuun asti. Vuoteen 2021 mennessä alueen kuljetusjärjestelmä on määritetty jäteviranomaisen toimesta ja mahdolliset muutokset astuvat vaiheittain voimaan. Mahdollisen kuljetusjärjestelmäpäätöksen jälkeen kunnissa olisi yhteneväinen jätetaksa alueen muiden kuntien kanssa. Kuljetusjärjestelmäpäätökseen liittyvät muutokset astuvat voimaan aikaisintaan 2022 alusta. Kuljetusjärjestelmästä päätättäminen on jäteviranomaisen tehtäviin kuuluva tehtävä.

Sydän-Suomen jätelautakunnan alueella (10 kuntaa) jätehuollon kuljetuspalvelut on järjestetty kunnallisella järjestelmällä kiinteistönhaltijan järjestämän kuljetusjärjestelmän sijasta. Kunnallisessa kuljetusjärjestelmässä kunnallinen jätehuoltoyhtiö, Sammakkokangas Oy, kilpailuttaa kaikkien kuntalaisten ja kunnan jätehuollon. Kiinteistönhaltijan järjestämässä järjestelmässä jokainen yksittäinen kuntalainen kilpailuttaa oman jätehuollon kuljetuspalvelut. Jätehuollon painopiste yhteislautakunnan alueella on kiinteistökohtainen, aluekeräyspisteiden sijaan. Logistisista syistä aluekeräyspisteet vähenisivät Viitasaaren ja Pihtiputaan alueella, mutta aluekeräyspisteiden toiminnallisuus paranisi.

Jäteviranomaisen tehtävien siirtäminen Sydän-Suomen jätelautakunnalle ei vaikuta kuntien talouteen merkittävästi. Jätelain mukaan jätehuollon kulut on katettava jätemaksuilla. Kunnan vastuulla on varmistaa jätehuollon toimivuus. Pihtiputaan kunnan tulee valvoa, että jätehuolto ja -keräys Pihtiputaalla toimii ja on riittävän kattavaa ja keräyspisteitä on riittävästi.

Lisätietoja

Juho Tenhunen

teknisen toimialajohtaja

044 459 7380

Yksikkö

Tekninen toimi

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta