Kaksi myönteistä rahoituspäätöstä – HUBteekki 2.0 – Uutta virtaa verkostoihin ja 3K Vihreän siirtymän esiselvitys

Julkaistu 22.12.2022

Uutta virtaa verkostoihin – Etätyökeskus HUBteekin toiminta jatkuu

Keski-Suomen liitto on myöntänyt 149 384 euroa rahoitusta HUBteekki 2.0 – Uutta virtaa verkostoihin -hankkeeseen alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE). Lisäksi hankkeen investoinneille on myönnetty erillinen 54 600 euron AKKE-rahoitus. Hankeen toteutusaika on 7.11.2022 -31.12.2024.

Tavoitteena on vahvistaa pohjoisen Keski-Suomen yritysten innovaatiotoimintaa sekä edistää verkostoyhteistyötä yrityksien sekä oppi- ja tutkimuslaitosten välillä. Etätyökeskus HUBteekista kehitetään monipaikkaisen innovaatiotoiminnan keskus, jonka palvelut mahdollistavat yrityksille oppilaitosten tuottaman tuoreimman tiedon hyödyntämisen käytännössä.

Etsimme hankkeeseen kokoaikaista projektipäällikköä kahden vuoden työsuhteeseen. Lue lisää työpaikasta ja hae nyt!

 

Avustusta vihreään siirtymään kolmen kunnan alueella

Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta 90 000 euroa Pihtiputaan ja Pyhäjärven kunnan sekä Kiuruveden kaupungin 3K Vihreän siirtymän esiselvitys -hankkeelle. Pihtiputaalle tuesta kohdistuu 63 000 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2023-31.10.2024.

Hankkeessa laaditaan esiselvitys aurinkoenergiainvestointien, vihreän vedyn tuotantoinvestointien ja bioenergian tuotantoinvestointien mahdollisuuksista alueella. Uusiutuvan energiaan pohjautuvan sähkönsiirron ja energian varastoinnin selvityksissä käytetään asiantuntijapalveluita sekä järjestetään työpajoja näihin teemoihin liittyen.

Pohjoiseen Keski-Suomeen on suunnitteilla runsaasti tuulivoimahankkeita. Viime aikoina tuulivoimahankkeiden yhteyteen on ryhdytty suunnittelemaan myös aurinkovoiman tuotantoa, erityisesti käytöstä poistuville turvetuotantoalueille. Hankkeiden toteutumista on mahdollisesti hidastamassa kantaverkon kapasiteettivaje. Erityisesti vihreän vedyn tuotantomahdollisuuksia tulisi selvittää tuuli- ja aurinkovoima-alueilla, koska se saattaisi helpottaa kantaverkon kapasiteettivajetta. Pihtiputaan ja sen naapurikuntien 3K -hanke vastaa hyvin ajankohtaisiin ongelmiin ja selvitystarpeisiin ja näin edistää vihreää siirtymää.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta