Kärkitapahtumien yhteismarkkinoinnin avustus haettavissa 17.5.2021 saakka

Julkaistu 22.04.2021

Kärkitapahtumien yhteismarkkinoinnin alkuperäinen hakuaika päättyi 28.2.2021 ja määräaikaan mennessä ei tullut yhtään hakemusta.  Hakuaikaa jatkettiin 13.4.2021 saakka ja uuteen määräaikaan mennessä tuli yksi hakemus.

Pihtiputaan kunnanhallitus on kokouksessaan (19.4.2021 § 84) päättänyt jatkaa hakuaikaa 17.5.2021 asti.

Pihtiputaalla on erinomaisia ja laadukkaita tapahtumia hyvin monipuolisesti ja yhteistyö etenkin yhteismarkkinoinnin kannalta on koettu hyödylliseksi ja sen kehittämiseen löytyy kiinnostusta. Pihtiputaan kunta on myöntänyt vuoden 2021 talousarviossa 6.400 € määrärahan kärkitapahtumien yhteismarkkinointiin.

Hae mukaan kärkitapahtumamarkkinointiin vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee ilmetä suunnitellut markkinointitoimenpiteet, tapahtuman tunnettavuus, pääasiallinen sisältö, järjestäjä, arvioitu yleisömäärä sekä ajankohta.
Kunta ei koordinoi yhteismarkkinoinnin toteuttamista, ainoastaan avustuksen jakamista. Avustuksen saaneet tapahtumat vastaavat itse yhteistyössä yhteismarkkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta. Mukaan voivat hakea yhteisöt, työryhmät sekä yksityiset toimijat.

Lisätietoja hakemisen vaiheista saat kunnan avustusohjeesta.

Palauta kirjallinen hakemus allekirjoitettuna kunnanhallitukselle os. Pihtiputaan kunta/kunnanhallitus, PL 36, 44801 Pihtipudas tai sähköpostitse os. pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi.

Kärkitapahtumien yhteismarkkinoinnin hakuaika päättyy 17.5.2021.

KÄRKITAPAHTUMAMARKKINOINNIN VAIHEET:

VAIHE 1: Kärkitapahtumamarkkinointiin haetaan vapaamuotoisella hakemuksella helmikuun loppuun mennessä. Mukaan voi hakea yhteisöt, työryhmät sekä yksityiset toimijat. Markkinointi voi olla esimerkiksi sähköistä- tai printtimainontaa.
Hakemuksesta tulee selvitä tapahtuman tunnettavuus, pääasiallinen sisältö, järjestäjä, arvioitu yleisömäärä sekä ajankohta. Kirjallinen hakemus palautetaan allekirjoitettuna kunnanhallitukselle os. Pihtiputaan kunta/kunnanhallitus, PL 36, 44801 Pihtipudas.

VAIHE 2: Kunnanhallitus tekee päätöksen kärkitapahtumien avustuksen piiriin valittavista tapahtumista. Valinnan jälkeen valittujen tulee laatia yhteinen markkinointisuunnitelma, joka toimitetaan hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle. Markkinointisuunnitelmasta tulee ilmetä tapahtumien yhteisestä maksuliikenteestä vastaava taho. Tapahtumat vastaavat itse markkinointisuunnitelman toteuttamisesta.

VAIHE 3: Maksuliikenteestä vastaava taho toimittaa kopiot kärkitapahtumille tulleista laskuista, joita vastaan kunnanhallitus maksaa vaaditun summan ko. taholle. Maksuliikenteestä vastaavan tahon tulee valvoa, että markkinointisuunnitelmaa noudatetaan ja se pysyy annetussa budjetissa (6.400 €).

VAIHE 4: Avustuksen käytöstä tulee raportoida kirjallisesti (tiliselvityslomake avustuksen käytöstä) kunnanhallitukselle kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta