Kehittämishankkeet

Mummolla menestykseen!

Mummolla menestykseen!

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena oli kehittää toimintamalli, joka mahdollistaa Pihtiputaan Mummo -brändiin kytkeytyvän itsenäisen toiminnan ja sen aktiivisen kehittämisen. Lisäksi hankkeessa oli tarkoitus pilotoida tähän toimintamalliin sisältyviä toimenpiteitä ja selvittää niiden toimivuutta osana Mummo-kokonaisuutta. Alustavasti mahdollisena tulevaisuuden organisoitumisen mallina oli esitetty yleishyödyllisen Pihtiputaan Mummo -säätiön perustamista, joka määrittelisi toiminnan suuntaviivat ja vastaisi käytännön toiminnasta.

Hae sivustolta