Kehittämishankkeet

Palvelukulttuuri kunniaan-hanke

Palvelukulttuuri kunniaan – hanke

 

Palvelukulttuurin kehittämishankkeen pääasiallinen tavoite on kehittää kunnan alueella toimiville yrityksille yhteinen Pihtiputaan palvelukonsepti, joka mahdollistaa yritysten liiketoiminnan kasvun paremman asiakaspalvelun avulla. Tarkoitus on siis saada yritykset ensinnäkin tunnistamaan hyvän asiakaspalvelun merkitys oman liiketoimintansa tulevaisuuden varmistajana ja sen jälkeen kehittämään omaa asiakaspalveluaan käytännössä. Samalla pyritään löytämään yrityksille ideoita omien digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

 

Hankkeen aikana kartoitetaan asiakaspalvelun nykytila yrityksissä sekä määritellään palvelun kehittämistarpeet ja -toimenpiteet. Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyy pihtiputaalaisen paremman palvelun toimintamalli, jolla pystytään vastaamaan asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin.

Lisäksi hankkeen aikana tämä toimintamalli jalkautetaan alueen yrityksiin, millä pyritään varmistamaan yritysten palvelun parantuminen myös käytännössä. Samalla hankkeen aikana rakennetaan palveluyritysten verkostoja, jotka osaltaan edistävät paremman palvelun kehittymistä alueella.

Hanke toteutettiin 1.1.2019 – 31.3.2020

Palvelukulttuuri kunniaan –hankkeen aineistot

Tulevaisuuden kuluttaja-asiakkaiden palveluodotukset – videotutkielma. Pihtiputaan lukion partio- ja johtajalinja.

Hae sivustolta