Maaseutuhallinto

Ajankohtaista

Tukihakukoulutus 2022

Keski-Suomen viljelijätukien koulutuspäivä järjestettiin 30.3. Teamsissa yhteistyössä ELY:n ja YTA-alueiden toimesta.

Kyseisen koulutuksen tallenteet ovat seuraavilla youtube –videoilla (jaettu kolmeen osaan).

Keski Suomen viljelijätukihakukoulutus 2022 • Teams tilaisuus • Kokouksen tallenne osa 1 – YouTube

Keski Suomen viljelijätukihakukoulutus 2022 • Teams tilaisuus • Kokouksen tallenne osa 2 – YouTube

Keski Suomen viljelijätukihakukoulutus 2022 • Teams tilaisuus • Kokouksen tallenne osa 3 – YouTube

 

Edellä olevien esitysten diat löytyvät seuraavista linkeistä:

Ajankohtaista ja Suomi.fi viestit Pihtiputaan YTA

VIPUPALVELU ja PETOVAHINGOT Laukaan YTA

Valvonnan asiaa  ELY

YMPÄRISTÖKORVAUS 2022  Laukaan YTA

Ympäristösopimukset, ei-tuotannolliset 2022  ELY

Luomu Uusi lainsäädäntö ja sitoumukset  ELY

Asiaa tukioikeuksista ja eläinpalkkioista ELY

Cap-uudistuksen tilannekatsaus Martti Patjas, MMM

CAP27 Juha Lappalainen MTK

 

LISÄKSI Ruokavirasto järjesti viljelijätukihakukoulutuksen 16.3. hallinnolle ja sidosryhmille.

Siitä koulutuksesta löytyy  videotallenne.

Muut 16.3. koulutuksen materiaalit ovat luettavissa os. ruokavirasto.fi/tukihakukoulutus

Vuoden 2022 EU:n eläinpalkkioiden haku 10.2. – 3.3.

Aiemmat osallistumisilmoitukset EU:n eläinpalkkioon eivät ole enää voimassa, vaan

nauta- ja lammastilojen täytyy hakea palkkioita vuosittain.

Vuotta 2022 koskeva haku on auki Vipu-palvelussa 10.2. – 3.3.2022.

Hakemuksen voi jättää myös lomakkeella 497.

C-alueella voi EU:n eläinpalkkiota hakea seuraavista toimenpiteistä:

 

Emolehmä- ja emolehmähiehopalkkio tukialue C

Eläimen on oltava hakijan hallinnassa eläinrekisterissä 31.3.2022 (viitepäivä). Tuki määräytyy viitepäivänä olleiden eläinten kerryttämien tukikelpoisuuspäivien mukaan.
Jos eläin syntyy 31.3.2022 jälkeen, siitä ei voi saada palkkiota tukivuonna 2022.
Tuen kertymisjakso on 1.4.-31.12.2022.

 

Sonni- ja härkäpalkkio tukialue C (sonnit 6-20 kk)

Sonnista ja härästä voidaan maksaa tukea tukikelpoisuuspäivien perusteella, jos se on hakijan hallinnassa yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivää 1.4.-31.12.2022 välisenä aikana.

Eläimen tilalla pito-ajan laskenta alkaa, kun eläimen ikävaatimus (6 kk) täyttyy. Tuen kertymisjakso on 1.4.-31.12.2022.

 

Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio koko maa

Tämä tuki on ehdoiltaan sama kuin aikaisemmin, sitä pitää vain hakea vuosittain.

Palkkio määräytyy 1.1.–31.12.2021, mainitut päivät mukaan lukien, lammas- ja vuohirekisterin perusteella hallinnassasi olleiden ja lammas- ja vuohirekisteriin ilmoitettujen teuraskaritsoiden ja teuraskilien teurastusten perusteella.

 

Yleistä:

On tärkeää, että rekisteritiedot palkkioeläimistä ovat oikein ja ajan tasalla.

Nämä tukiehdot koskevat EU-eläinpalkkioiden osalta vain vuotta 2022. Ehtoihin tulee todennäköisesti jotain muutoksia vuonna 2023.

Muutokset tukiehdoissa ovat emolehmä- ja emolehmähiehopalkkion sekä sonni- ja härkäpalkkion osalta viime vuoteen verrattuna merkittäviä. Kuka saa palkkion jos eläin myydään eloon tuen määräytymisjaksolla? Mitä vaikuttaa rekisteröinnissä tapahtuneet virheet tai viiveet? Tarvitseeko lypsykarjatilan, joka myy vasikan/hiehon emolehmäksi hakea toimenpidettä Emolehmä – ja emolehmähiehopalkkio? Sen vuoksi kannattaa seurata asiaan liittyvää tiedotusta tarkasti sekä tutustua hakuohjeeseen .

Nämä muuttuneet ehdot koskevat vain yllämainittuja EU:n kokonaan rahoittamia eläintukia.

Kansallisia eläintukia (pohjoinen kotieläintuki sonneille, emolehmille, emolehmähiehoille, teurashiehoille, uuhille), eläinten hyvinvointikorvausta ja alkuperäisrotutukea tämä muutos ei koske.

 

Lisätietoja:

kuntien maaseututoimistot

Eläinpalkkioiden muutokset Ruokaviraston sivu

https://www.facebook.com/ruokavirasto

https://instagram.com/ruokavirasto/

https://www.facebook.com/vipupalvelu

 

Kevään tukihakukoulutukset verkossa

 

Maaseutuhallinnon toimialan ajankohtainen tieto löytyy Ruokaviraston sivuilta. Siellä ovat oppaat, ohjeet ja esim. maksuaikataulut.

Viljelijän Vipu-palveluun pääset kirjautumaan Ruokaviraston sivuilta, mutta linkki sinne löytyy myös tästä.

Vipu-palvelusta löydät kaiken omaa tilaasi koskevan tiedon.

Päivitä toimiva sähköpostiosoite Vipun osalliset-tietoihin. Saat Ruokavirastosta muutaman kerran vuodessa Viljelijäuutiskirjeen sähköpostiisi. Siinä on ajankohtainen tieto tiivistetysti kerrottuna.

Tarkista osalliset-tiedoista lisäksi, että siellä on puhelinnumero oikein. Ruokavirasto lähettää muistutustekstiviestejä esim. haku- ja ilmoituaikojen päättyessä.

 

 

 

 

Kolme hevosta ja poni syövät laitumella heinää.

Ilmoittaudu hevoseläinten pitäjäksi sekä rekisteröi pitopaikka 31.12.2020 mennessä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta (222/2017) velvoittaa ilmoittamaan hevoseläinten pitäjää ja pitopaikkaa koskevat tiedot rekisteriin. Tämä ilmoitusvelvollisuus koskee jokaista jolla on yksikin hevonen, poni, aasi, muu hevoseläin tai niiden risteytys.

Eläintenpitäjä (eläimen omistaja tai haltija) ja/tai pitopaikasta vastuussa oleva (pitopaikan omistaja tai haltija) toimi seuraavasti:

Täytä Ruokaviraston sivulta löytyvät lomakkeet ”Ilmoitus ja ohje eläintenpitotoiminnasta” sekä ”Ilmoitus ja ohje eläinten pitopaikasta” ja palauta ne oman kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Lomakkeet voit toimittaa sähköpostin liitteenä tai postitse. Jos haluat palauttaa lomakkeet henkilökohtaisesti, asiointi maasetututoimistoissa tapahtuu tällä hetkellä ajanvarauksella, eli kannattaa soittaa etukäteen.

Huomioi myös, että virastojen aukioloissa on muutoksia vuoden vaihteessa, joten palautusta ei kannata jättää viimeiseen päivään.

Mikäli toiminta on ammattimaista, ilmoitus tehdään aluehallintovirastolle lomakkeella Ilmoitus ammattimaisesta eläinten pidosta/välitystoiminnasta. Lisätietoja tästä löytyy Ruokaviraston nettisivulta kohdasta ilmoituksenvarainen eläintenpito.

Lisätietoja ja lomakkeita maataloustoimistoista. Yhteystiedot: Pihtiputaan maaseutuhallinto

 

 

 

TIEDOTE 15.4.2020

Vuoden 2020 tukihakukoulutukset on korvattu videoilla ja podcasteilla!

Ajasta ja paikasta riippumatta voit kouluttautua sinua kiinnostavista aiheista. Tietoiskuihin pääsee

tästä linkistä

 

 

TIEDOTE 25.3.2020

Kaikki maaseutuhallinnon toiminnot jatkuvat keskeytyksettä, mutta poikkeusolojen ollessa voimassa ja virusepidemian jyllätessä, on nyt käyntiä kuntien maaseututoimistoilla syytä välttää.

Puhelimella, sähköpostilla ja kirjeitse voidaan hoitaa valtaosa asioista. Mikäli tapaaminen on välttämätöntä, se pyritään järjestämään.

Maaseutuhallinnon kanssa asiointia ei vallitsevan tilanteen vuoksi kannata lykätä tulevaisuuteen, vaan hoitaa kaikki ajallaan. Esim. hakemukset on jätettävä määräaikaan mennessä.

 

 

Asiakirjojen skannaus sähköpostin liitteeksi älypuhelimen avulla

Maaseutuhallintoon sähköpostin liitteenä toimitettavat asiakirjat tulee olla skannattuja. Valokuva ei käy. Mikäli muuta skanneria ei ole käytettävissä, voi skannauksen tehdä myös älypuhelimeen ladattavan CamScanner-sovelluksen avulla.

Ohje ohjelman lataukseen ja käyttöön löytyy täältä:

https://pihtipudas.fi/wp-content/uploads/2020/04/CamskannerPih.pdf

 

Hae sivustolta