Lasten ja nuorten vaikuttamiselimet

Oppilaskunnat

 

Pihtiputaan kunta edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtii siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista.

Pihtiputaan kouluilla on perusopetuslain mukainen oppilaista muodostuva oppilaskunta ja lukiolain mukainen opiskelijakunta. Oppilas- ja opiskelijakunnan tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää oppilaiden ja opiskelijoiden ja kunnan välistä yhteistyötä.

Hae sivustolta