Päätöksenteko

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

Kuntalain §:n 39 mukaan kunnanhallituksen tulee:

1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;

2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;

3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;

4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;

5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;

6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;

7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

 

Kunnanhallitus 2023 – 2025

 

Kunnanhallituksen jäsenten ja viranhaltijoiden sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)pihtipudas.fi

Jäsen

Jääskeläinen Tuomo, puheenjohtaja

Parkkonen Kari, varapuheenjohtaja

Kananen Markku

Laitinen Marika

Kyläniemi Aira

Mattola Tauno

Myllynen Kirsi

Nykänen Onni

Närhi Sirpa

 

Henkilökohtainen varajäsen

Sutinen Tomi

Saastamoinen Tapio

Hämäläinen Jouni

Haikara Minna

Logrén Marjo

Riitamo Jouni

Puurula Laura

Skantz Tuomas

Kiljala Eija

 

 

 

Ari Kinnunen

Kunnanjohtaja

044 459 6806

Yksikkö

Keskushallinto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Lisätietoja

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa, kunnanhallituksen esittelijä ja vastaa asioiden valmistelusta hallituksen käsiteltäväksi.

Perttu Sonninen

Kunnansihteeri

044 459 6805

Yksikkö

Keskushallinto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Lisätietoja

Kunnanhallitus ja valtuusto, keskusvaalilautakunta / valmistelija ja sihteeri, asuinrakennustonttien myynti, sopimukset ja vuokraukset, vuokraoikeuksien siirto, tontinvaraushakemukset, viestintä, yleishallinto, työllisyysasiat

Hae sivustolta