Päätöksenteko

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

Kuntalain §:n 39 mukaan kunnanhallituksen tulee:

1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;

2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;

3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;

4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;

5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;

6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;

7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

 

Kunnanhallitus 2019 – 2021

 

Kunnanhallituksen jäsenten ja viranhaltijoiden sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)pihtipudas.fi

Jäsen

Jämsén Teppo, puheenjohtaja

Parkkonen Kari, varapuheenjohtaja

Kahilainen Seppo

Kananen Markku

Kangasluoma Taina

Logrén Marjo

Karppinen Minna

Närhi Sirpa

Ylälehto Jani

 

Henkilökohtainen varajäsen

Kärkkäinen Pekka

Paananen Karri

Skantz Tuomas

Kivinen Paula

Kiljala Eija

Kananen Aira

Tiainen Marko

Hjelmeroos-Haapasalo Heli

Pietiläinen Ismo

 

 

 

Ari Kinnunen

Kunnanjohtaja

044 459 6806

Yksikkö

Keskushallinto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Lisätietoja

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa, kunnanhallituksen esittelijä ja vastaa asioiden valmistelusta hallituksen käsiteltäväksi.

Maija Sieppi

Kunnansihteeri

044 459 6805

Yksikkö

Keskushallinto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Lisätietoja

Kunnanhallitus ja valtuusto, keskusvaalilautakunta / valmistelija ja sihteeri, asuinrakennustonttien myynti, sopimukset ja vuokraukset, vuokraoikeuksien siirto, tontinvaraushakemukset, viestintä, yleishallinto, työllisyysasiat

Hae sivustolta