Päätöksenteko

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto

Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista: veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto hyväksyy toimialoille talousarvion ja palvelusopimuksen sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto päättää kunnan hallinnon rakenteesta ja toimielinten sekä viranhaltijoiden keskinäisestä toimivallan jaosta. Valtuusto valitsee keskeiset luottamushenkilöt. Kunnan asioiden hoitoa ja tuloksia valtuusto seuraa tilinpäätöksen sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen avulla.

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kunnantalolla, os. Keskustie 9, 44800 Pihtipudas. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksista ilmoitetaan erikseen kunkin kokouksen osalta Kotiseudun sanomissa. Kokousilmoitus ja luettelo käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä kunnantalon ilmoitustaululla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnantalolla neuvonnassa kokousta seuraavana perjantaina. Kunnanvaltuuston esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

Kunnanvaltuuston päätöksiin haetaan pääosin muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Erityislainsäädännössä voi olla myös muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä valitusoikeudesta.

Valtuutetuilla on kunnan sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi(at)pihtipudas.fi

Kunnanvaltuuston nettilähetykset

Lue lisää

Valtuuston jäsenet 2021-2025:

Hannu Aho

Tomi Jämsén

Tuomo Jääskeläinen

Erkki Kananen

Markku Kananen

Eija Kiljala

Marko Korpikoski

Kari Leppänen

Tauno Mattola

Kirsi Myllynen

Onni Nykänen

Sirpa Närhi

Karri Paananen

Kari Parkkonen

Jouni Riitamo

Pentti Räisänen

Ari Saastamoinen

Tapio Saastamoinen

Veijo Siekkinen

Tuomas Skantz

Tuomo Soisalo

Marko Tiainen

Jani Ylälehto

 

 

Ari Kinnunen

Kunnanjohtaja

044 459 6806

Yksikkö

Keskushallinto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Lisätietoja

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa, kunnanhallituksen esittelijä ja vastaa asioiden valmistelusta hallituksen käsiteltäväksi.

Perttu Sonninen

Kunnansihteeri

044 459 6805

Yksikkö

Keskushallinto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Lisätietoja

Kunnanhallitus ja valtuusto, keskusvaalilautakunta / valmistelija ja sihteeri, asuinrakennustonttien myynti, sopimukset ja vuokraukset, vuokraoikeuksien siirto, tontinvaraushakemukset, viestintä, yleishallinto, työllisyysasiat

Hae sivustolta