Päätöksenteko

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto

Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista: veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto hyväksyy toimialoille talousarvion ja palvelusopimuksen sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto päättää kunnan hallinnon rakenteesta ja toimielinten sekä viranhaltijoiden keskinäisestä toimivallan jaosta. Valtuusto valitsee keskeiset luottamushenkilöt. Kunnan asioiden hoitoa ja tuloksia valtuusto seuraa tilinpäätöksen sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen avulla.

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kunnantalolla, os. Keskustie 9, 44800 Pihtipudas. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksista ilmoitetaan erikseen kunkin kokouksen osalta Kotiseudun sanomissa. Kokousilmoitus ja luettelo käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä kunnantalon ilmoitustaululla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnantalolla neuvonnassa kokousta seuraavana perjantaina. Kunnanvaltuuston esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

Kunnanvaltuuston päätöksiin haetaan pääosin muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Erityislainsäädännössä voi olla myös muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä valitusoikeudesta.

Valtuutetuilla on kunnan sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi(at)pihtipudas.fi

Kunnanvaltuuston nettilähetykset

Lue lisää

Valtuuston jäsenet:

Räisänen Pentti

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

044 356 6127

Aho Hannu

045 128 8503

Ahola Jaana

040 001 1519

Lisätietoja

Yrittäjä

Hollanti Jyrki

Kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja

040 020 1537

Lisätietoja

Maatalousyrittäjä

Ihalainen Jarmo

Jämsén Reijo

040 035 2251

Lisätietoja

Eläkeläinen

Jämsén Teppo

040 520 3385

Lisätietoja

Maatalousyrittäjä

Jämsén Tomi

050 595 2038

Kahilainen Seppo

040 047 4747

Lisätietoja

Eläkeläinen, tuottaja

Kananen Erkki

040 761 4140

Lisätietoja

Yrittäjä, eläkeläinen

Kananen Markku

044 459 6891

Kangasluoma Taina

Karppinen Minna

Lahtinen Juuso

Logrén Marjo

Mattola Tauno

040 094 0632

Lisätietoja

Nuorisotyönohjaaja, eläkeläinen

Mikkonen Tuulia

040 524 2336

Lisätietoja

Lähihoitaja

Nykänen Onni

040 575 6397

Lisätietoja

Eläkeläinen

Närhi Sirpa

050 463 1913

Lisätietoja

Talousvastaava

Paananen Karri

Parkkonen Kari

040 554 9007

Lisätietoja

Eläkeläinen

Pärnänen Raimo

040 520 3334

Lisätietoja

Maanviljelijä

Saastamoinen Tapio

Kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja

Skantz Tuomas

Sutinen Pekka

040 506 4658

Lisätietoja

Eläkeläinen, rik.ylikonst. evp

Tiainen Marko

Ylälehto Jani

040 092 2636

Lisätietoja

Kuljetusyrittäjä

 

 

Ari Kinnunen

Kunnanjohtaja

044 459 6806

Yksikkö

Keskushallinto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Lisätietoja

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa, kunnanhallituksen esittelijä ja vastaa asioiden valmistelusta hallituksen käsiteltäväksi.

Perttu Sonninen

Kunnansihteeri

044 459 6805

Yksikkö

Keskushallinto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Lisätietoja

Kunnanhallitus ja valtuusto, keskusvaalilautakunta / valmistelija ja sihteeri, asuinrakennustonttien myynti, sopimukset ja vuokraukset, vuokraoikeuksien siirto, tontinvaraushakemukset, viestintä, yleishallinto, työllisyysasiat

Hae sivustolta