Päätöksenteko

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto

Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista: veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto hyväksyy toimialoille talousarvion ja palvelusopimuksen sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto päättää kunnan hallinnon rakenteesta ja toimielinten sekä viranhaltijoiden keskinäisestä toimivallan jaosta. Valtuusto valitsee keskeiset luottamushenkilöt. Kunnan asioiden hoitoa ja tuloksia valtuusto seuraa tilinpäätöksen sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen avulla.

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kunnantalolla, os. Keskustie 9, 44800 Pihtipudas. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksista ilmoitetaan erikseen kunkin kokouksen osalta Kotiseudun sanomissa. Kokousilmoitus ja luettelo käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä kunnantalon ilmoitustaululla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnantalolla neuvonnassa kokousta seuraavana perjantaina. Kunnanvaltuuston esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

Kunnanvaltuuston päätöksiin haetaan pääosin muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Erityislainsäädännössä voi olla myös muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä valitusoikeudesta.

Kunnanvaltuuston nettilähetykset

Lue lisää

Valtuuston jäsenet 2021-2025:

Valtuutetuilla on kunnan sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi(at)pihtipudas.fi

Yheystietoja täydennetään valtuuutetun antaman suostumuksen mukaisesti.

Ari Saastamoinen

Valtuuston puheenjohtaja

Jani Ylälehto

Valtuuston I varapuheenjohtaja

Marko Tiainen

Valtuuston II varapuheenjohtaja

Hannu Aho

Hannu Aho

045 128 8503

Tomi Jämsén

Tuomo Jääskeläinen

Tuomo Jääskeläinen

040 016 6938

Erkki Kananen

Markku Kananen

Markku Kananen

044 459 6891

Eija Kiljala

Eija Kiljala

Marko Korpikoski

Marko Korpikoski

045 152 9060

Kari Leppänen

Tauno Mattola

Tauno Mattola

040 094 0632

Kirsi Myllynen

Onni Nykänen

Sirpa Närhi

Sirpa Närhi

050 463 1913

Karri Paananen

Karri Paananen

Kari Parkkonen

Kari Parkkonen

040 554 9007

Jouni Riitamo

Pentti Räisänen

Pentti Räisänen

044 356 6127

Tapio Saastamoinen

Tapio Saastamoinen

040 737 0656

Veijo Siekkinen

Tuomas Skantz

Tuomo Soisalo

Ari Kinnunen

Kunnanjohtaja

044 459 6806

Yksikkö

Keskushallinto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Lisätietoja

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa, kunnanhallituksen esittelijä ja vastaa asioiden valmistelusta hallituksen käsiteltäväksi.

Perttu Sonninen

Kunnansihteeri

044 459 6805

Yksikkö

Keskushallinto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Lisätietoja

Kunnanhallitus ja valtuusto, keskusvaalilautakunta / valmistelija ja sihteeri, asuinrakennustonttien myynti, sopimukset ja vuokraukset, vuokraoikeuksien siirto, tontinvaraushakemukset, viestintä, yleishallinto, työllisyysasiat

Hae sivustolta