Päätöksenteko

Lautakunnat

Lautakunnat

Wiitaunionin kuntaparin työnjaon mukaisesti Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta hoitavat molempien kuntien alueella perusturvapalvelut, sivistystoimen palvelut ja tekniset palvelut. Esittelijänä lautakunnissa toimii toimialajohtaja ja ympäristölautakunnassa ympäristöjohtaja.

1.1.2009 astui voimaan Kinnulan kunnan, Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöstä. Yhteistoiminnan järjestämistä varten perustettiin kuntien yhteiseksi toimielimeksi kuntalain 77 §:n mukainen perusturvalautakunta, johon kuuluu 4 jäsentä Viitasaarelta, 4 jäsentä Pihtiputaalta ja 2 jäsentä Kinnulasta.

Yhteinen palvelutuotanto

Yhteislautakuntien tehtävänä on ohjata kunnallista palvelutuotantoa asukkaiden parhaaksi. Kunkin yhteislautakunnan puheenjohtaja valitaan isäntäkunnasta.

Sivistyslautakunta

(Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin yhteinen lautakunta)

 • Peruskoulu- ja lukio-opetuksen järjestäminen
 • Kansalaisopiston ja musiikkiopiston toiminta
 • Kirjastotoimi
 • Kulttuuritoimi
 • Liikuntatoimi
 • Nuorisotoimi
 • Varhaiskasvatus

Tekninen lautakunta

(Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin yhteinen lautakunta)

 • Rakennus-, kiinteistö- ja asuntoasiat
 • Siivous- ja ruokapalvelut
 • Liikelaitokset
 • Maankäyttö
 • Liikenneväylät
 • Yhdyskuntatekniikka

Ympäristölautakunta

(Kannonkosken, Karstulan Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kuntien sekä Saarijärven ja Viitasaaren kaupunkien yhteinen lautakunta)

 • Rakennusvalvonta
 • Ympäristönsuojelu
 • Terveysvalvonta
 • Eläinlääkintä

Hae sivustolta