Lautakunnat

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toi­mi­kau­dek­seen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu pu­heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuiten­kin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsen­ten että varajäsenten tulee mah­dollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edel­lisissä ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Keskusvaalilautakunta kokoontuu tarvittaessa kulloinkin toimitettavana olevien vaalien valmistelun johdosta.

Keskusvaalilautakunta toimikaudella 2017 – 2021

 

Varsinainen jäsen

Paananen Terttu, puheenjohtaja

Niemelä Päivi, varapuheenjohtaja

Häkkinen Irja

Siekkinen Jari

Tiainen Arto

 

 

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Perttu Sonninen

Kunnansihteeri

044 459 6805

Yksikkö

Keskushallinto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Lisätietoja

Kunnanhallitus ja valtuusto, keskusvaalilautakunta / valmistelija ja sihteeri, asuinrakennustonttien myynti, sopimukset ja vuokraukset, vuokraoikeuksien siirto, tontinvaraushakemukset, viestintä, yleishallinto, työllisyysasiat

 

Varajäsenten järjestys

1Maalahti Pirkko

2. Kinnunen Jussi

3. Krook Juhani

4. Paananen Helena

5. Rauhala Sanna

 

 

Hae sivustolta