Lautakunnat

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Kunnanvaltuusto on asettanut uuden kuntalain § 121 mukaisesti tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano 2017 – 2021

 

Jäsen

Sutinen Pekka, puheenjohtaja

Ihalainen Jarmo, varapuheenjohtaja

Kolehmainen Jorma

Kuronen Irmeli

Mikkonen Maria

Paananen Terttu

 

Tarkastuslautakunnan sihteeri

Virpi Pihlaja

palkkasihteeri

040 179 7323

Toimipaikka

Kunnanvirasto, Pihtipudas

Lisätietoja

Pdas/Vts: terveydenhoito (poislukien sairaala), asumispalvelut, kotihoito, eläinlääkärit
Pihtiputaan tarkastuslautakunnan sihteeri

 

Varajäsen

Kuha Martti

Pennanen Simo

Huttunen Jari

Lohtander Helka

Arvola Raija

Sorri Annikki

Hae sivustolta