Päätöksenteko

Organisaatiorakenne

Organisaatiorakenne

Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan muodostaman Wiitaunionin organisaation rakenne muodostuu kummankin kunnan hallinnon ja palvelutuotannon yhteistoiminnasta. Organisaatiorakenteen ytimessä ovat asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet. Perusturvalautakunta toimii Kinnulan ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren kaupungin yhteislautakuntana.

Työnjaon taustalla:

 • Tavoitteena kustannustehokkuus
 • Työnjako perustuu kummankin kunnan vahvuuksiin
 • Taloudellisena pohjana yhteisesti sovittu kustannus- ja laatutaso
 • Kunnilla itsenäinen harkintavalta mitä palveluita asukkaille tarjotaan

 

 

Kuntaparin työnjako

Wiitaunionin kuntien eli Viitasaaren ja Pihtiputaan palvelutuotanto on järjestetty yhteiseksi kummankin kunnan vahvuuksia hyödyntäen. Yhteisten toimintojen koordinoiva ja valmisteleva elin on kuntaparin työvaliokunta, joka valmistelee esitykset edelleen kuntien hallituksen yhteiskokoukselle. Palvelutuotannon työnjako on seuraava:

 • Viitasaari: perusturva, tekninen toimi ja ympäristötoimi
 • Pihtipudas: sivistystoimi, maataloushallinto ja hallinnon tukipalvelut

Kuntaparin molemmat kunnat ovat itsenäisiä omine kaupungin- ja kunnanvaltuustoineen ja -hallituksineen.

Wiitaunionin periaatteita

 • Kunnat säilyvät itsenäisinä
 • Keskittyminen kansalaiskunnalle kuuluviin tehtäviin
 • Kuntien vahvuuksien hyödyntäminen
 • Palvelutuotannon organisoiminen asiakaslähtöisiksi palvelukokonaisuuksiksi
 • Palvelutuotannon työnjako
 • Päällekkäisyyksien purkaminen
 • Palvelutuotannon tehostaminen
 • Kuntien hyvinvoinnin edistäminen demokraattisesti ja tasapuolisesti
 • Kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen

Yhteistoiminta-alueet

1.1.2013 ovat toimintansa aloittaneet myös useamman kunnan yhteistoiminta-alueet:

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue:

Isäntäkuntana toimii Pihtipudas, jonka lisäksi yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Karstulan, Kinnulan, Kivijärven ja Kyyjärven kunnat sekä Viitasaaren kaupunki.

Ympäristötoimen yhteistoiminta-alue (ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta):

Isäntäkuntana toimii Viitasaari, jonka lisäksi yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Saarijärven kaupunki, Pihtiputaan, Karstulan, Kinnulan, Kyyjärven, Kannonkosken ja Kivijärven kunnat.

Kunnanvaltuusto, -hallitus ja omat lautakunnat

Ylintä demokraattista päätösvaltaa Pihtiputaan kunnassa käyttää asukkaiden valitsema kunnanvaltuusto, johon kuuluu 27 valtuutettua. Valtuuston tehtävänä on asettaa kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta sekä nimetä edustajat kuntaparin yhteislautakuntiin.

 

 

Keskushallinto

Pihtiputaan keskushallinto valmistelee kunnanvaltuuston ja -hallituksen käsittelyyn tulevat asiat, toimeenpanee niiden tekemät päätökset sekä hoitaa kunnan yleisiä viestintä- ja tiedotustehtäviä. Keskushallintoa johtaa kunnanjohtaja.

 

Ari Kinnunen

Kunnanjohtaja

044 459 6806

Yksikkö

Keskushallinto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Lisätietoja

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa, kunnanhallituksen esittelijä ja vastaa asioiden valmistelusta hallituksen käsiteltäväksi.

Katja Halla-aho

toimistosihteeri

040 173 6804

Yksikkö

Keskushallinto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Lisätietoja

Yleishallinto, vaaliasiat, asiontipisteen hoito, laskutus (yleishallinto), kokoustilavaraukset, neuvonta, viestintä

Perttu Sonninen

Kunnansihteeri

044 459 6805

Yksikkö

Keskushallinto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Lisätietoja

Kunnanhallitus ja valtuusto, keskusvaalilautakunta / valmistelija ja sihteeri, asuinrakennustonttien myynti, sopimukset ja vuokraukset, vuokraoikeuksien siirto, tontinvaraushakemukset, viestintä, yleishallinto, työllisyysasiat

Sari Pasanen

toimistosihteeri

040 173 6803

Yksikkö

Keskushallinto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Lisätietoja

Yleishallinto, työllisyysasiat, vaaliasiat, asiontipisteen hoito, asuntoasioiden hoito, kuulutukset, laskutus (yleishallinto), neuvonta, kokoustilavaraukset

Elinkeinot ja matkailu

Wiitaunionin kuntaparin alueen elinkeinopalveluista ja matkailuun liittyvistä asioista vastaa kehittämisyhtiö Witas Oy, jonka osakkaisiin kuuluvat Pihtiputaan ja Viitasaaren lisäksi myös Kinnulan kunta ja Kivijärven kunta.

Pihtiputaan kunta on panostanut myös elinkeinopalveluihin palkkamalla yritysagentin.

 

Manu Aunola

Yritysagentti

040 714 4494

Yksikkö

Keskushallinto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Lisätietoja


Kansalaiskunta ja palvelukunta

Wiitaunionin kantavana toimintaperiaatteena on turvata sekä kuntalaisen tarvitsemat palvelut että kuntalaisen vaikutusmahdollisuudet oman ympäristönsä asioihin. Wiitaunioni sisältää ajatuksen kansalaiskunnasta ja palvelukunnasta, joissa molemmissa kuntalainen on osallisena.

Kansalaiskunta – kuntalainen kansalaisena

 • demokratia
 • identiteettikunta
 • yhteisön elinvoiman edistäminen
 • palvelutuotannon kokonaisohjaus

Palvelukunta – kuntalainen asiakkaana

 • oma ja yksityinen palvelutuotanto
 • kustannustehokkuus

Molemmissa kunnissa toimivat normaalisti kunnanvaltuusto, -hallitus, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta itsenäisesti. Kummankin kunnan valtuustot nimeävät edustajansa palvelutuotantoa ohjaaviin lautakuntiin.

Hae sivustolta