Päätöksenteko

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto

Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Pihtiputaan kunnanhallitus on valinnut 23.10.2017 §254/ 4.12.2017 §311/ 22.1.2018 §32 vammaisneuvoston toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021, jonka kokoonpano on seuraava:

Jäsen
Kangasluoma Taina pj.
Jämsén Hilkka
Mustamäki Seija
Nurmesniemi Iida
Pennanen Simo
Ruotsalainen Mirja
Paananen Karri, sihteeri
Varajäsen
Puranen Leena

Hae sivustolta