Päätöksenteko

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto

Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Pihtiputaan kunnanhallitus on valinnut 23.10.2017 §254/ 4.12.2017 §311/ 22.1.2018 §32/22.10.2018 §221 vammaisneuvoston toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021, jonka kokoonpano on seuraava:

Jäsenet

Varajäsen

Kangasluoma Taina, puheenjohtaja, kunnanhallituksen edustaja

Jämsén Hilkka

Manninen Jarkko

Mustamäki Seija

Nurmesniemi Iida

Pennanen Simo

Ruotsalainen Mirja, sihteeri

Puranen Leena

Hae sivustolta