Päätöksenteko

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto

Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Pihtiputaan kunnanhallitus on vuonna 2017 perustanut vammaisneuvoston, johon ovat kunnassa asuvat erityisryhmiin kuuluvat henkilöt, heidän omaistensa ja kunnan alueella toimivien erityisryhmiä edustavat järjestöt nimenneet edustajansa ja varaedustajansa.

Pihtiputaan kunnanhallitus on valinnut kokouksessaan 20.9.2021 vammaisneuvoston toimikaudelle 2021-2025, jonka kokoonpano on seuraava:

Jäsenet

Henkilökohtainen varajäsen

Jarkko Manninen, pj

Marjo Logren, vpj/khall ed

Simo Pennanen

Katri Rauhala

Mirja Ruotsalainen

Katja Ylälehto-Hakonen

 

Katja Halla-aho, sihteeri

Annika Paananen

Hae sivustolta