Päätöksenteko

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on kunnannhallituksen asettama toimielin. Vammaisneuvosto on kunnan, kunnassa asuvien erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden, heidän omaistensa sekä kunnan alueella toimivien eritysryhmiä edustavien järjestöjen yhteistyöelin. Eritysryhmillä tarkoitetaan ryhmiä joiden päivittäistä elämistä rajoittaa mm. pitkäaikaissairaus, liikkumisrajoite, toimintakyvyn haitta tai muu vamma.

Neuvostossa on vähintään 6 jäsentä, kunnanhallituksen edustaja sekä sivistys-, perusturva- ja teknisen lautakunnan edustajat. Tarvittaessa neuvosto kutsuu kokoukseensa muiden toimialojen asiantuntijoita.

Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa. Vammaisneuvostolla ei ole mahdollisuuksia hoitaa yksittäisiä henkilöitä koskevia asioita, vaan näistä pyydetään ottamaan yhteyttä Keski-Suomen hyvinvointialueen vammaispalveluohjaajaan.

Pihtiputaan vammaisneuvosto 2021 – 2025

Jarkko Manninen, pj

Marjo Logren, vpj/khall ed

Heidi Arkimaa, jäsen

Hilkka Jämsén, jäsen

Tuula Kaihlamäki, jäsen

Simo Pennanen, jäsen

Milja Piispanen, jäsen

Mirja Ruotsalainen, jäsen/teknisen ltk ed

 

Eija Kiljala, perusturvaltk ed

Aira Kyläniemi, sivistysltk ed

Katja Halla-aho, sihteeri

Varajäsenet

Annika Paananen

Katri Rauhala

Katja Paananen


Ajankohtaista

Hae sivustolta