Päätöksenteko

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto

Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Pihtiputaan kunnanhallitus on vuonna 2013 perustanut siitä saakka toimineen vanhusneuvoston, johon ovat eri eläkeläisjärjestöt nimenneet edustajansa ja varaedustajansa.

Pihtiputaan kunnanhallitus valinnut kokouksissaan 20.9.2021/4.10.2021 vanhusneuvoston toimikaudelle 2021 – 2025, jonka kokoonpano on seuraava:

Jäsenet

Taina Toikkanen, pj

Väinö Aho, vpj

Tellervo Anttiroiko

Kaarina Hautamäki

Juhani Krook

Veikko Puranen

 

Tauno Mattola, khall ed

 

Sari Pasanen, sihteeri

 

Henkilökohtainen varajäsen

Annikki Sorri

Tapio Saastamoinen

Maire Varis

Shaukat Anjam

Vilho Tenhunen

Irja Heinonen

Hae sivustolta