Päätöksenteko

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto

Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Pihtiputaan kunnanhallitus on vuonna 2013 perustanut siitä saakka toimineen vanhusneuvoston, johon ovat eri eläkeläisjärjestöt nimenneet edustajansa ja varaedustajansa.

Pihtiputaan kunnanhallitus on 19.6.2017 § 145 valinnut vanhusneuvoston toimikaudelle 1.6.2017 – 31.5.2021, jonka kokoonpano on seuraava:

Jäsenet

Krook Juhani, puheenjohtaja

Aho Väinö, varapuheenjohtaja

Puranen Veikko

Sutinen Riitta

Toikkanen Taina

Varis Maire

kunnansihteeri, sihteeri

Logrén Marjo, kunnanhallituksen edustaja

Varajäsenet

Tenhunen Vilho

Selin Mikko

Heinonen Irja

Luomala Sanni

Sorri Annikki

Pulkkinen Maija

 

Vanhusneuvosto

helmikuussa 2019

Hae sivustolta