Säännöt, lomakkeet ja tietosuoja

Säännöt ja ohjeet

Säännöt ja ohjeet

Ohjeet

 

Kunnassa on kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän
aikavälin tavoitteista.

Hae sivustolta