Talous ja hankinnat

Hankinnat ja tarjouspyynnöt

Hankinnat ja tarjouspyynnöt

Pihtiputaan kunta ilmoittaa käynnissä olevista tarjouskilpailuista Tarjova- palvelun kautta ja tarjoajat pystyvät jättämään tarjouksensa sähköisesti.

Tarjovan Kilpailutuspalvelu on julkisen sektorin hankintayksikköjen ja tarjoajien (palveluita, tavaroita tai urakoita tarjoavien toimittajien) väliseen hankintaprosessin toteuttamiseen kehitetty tekninen työväline, jonka avulla käyttäjät (hankintayksiköt ja tarjoajat) voivat laatia, julkaista ja jakaa tietoa sekä olla vuorovaikutuksessa keskenään. Esimerkkejä Palvelun toiminnoista ovat: Tarjouspyynnön laadinta, Tarjouspyynnön julkaiseminen, Tarjouspyyntöön liittyvien kysymysten esittäminen ja niihin vastaaminen, Tarjousten jättäminen, Tarjousten vastaanotto, Tarjousten vertailu, Hankintapäätös, ja Tiedoksiannot.

Avoimet tarjouspyynnöt, jotka eivät ole Tarjoava-palvelussa:

Pihtiputaan kunnantalon korjaus- ja muutostyö, jaettu urakka. Rakennus-, LVIA- ja sähköurakat

Viitasaaren kaupungin tekninen lautakunta kilpailuttaa jaettuna urakkana Pihtiputaan kunnantalon korjaus- ja muutostyöt.

Korjaus- ja muutostyön kohteena ovat Pihtiputaan virastotalokokonaisuuden (A-, B-osa) vesikattojen uusimistyöt suunnitelmissa ja muissa asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa (uusittavaa kattoa n. 450 m²/A-osa ja 1500 m²/B-osa). Lisäksi uusitaan rakennusten jo olemassa olevat ilmanvaihtokoneet ja konehuoneisiin liittyvä lvia-tekniikka lvi-suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa. B-osan kellarikerrokseen lisätään uusi ilmanvaihtokone ja entinen kellarikerroksen varastotila muutetaan iv-konehuoneeksi. B-osan vesikattoa korotetaan ullakolla sijaitsevan iv-konehuoneen kohdalla vastakkaista lapetta jatkamalla (pulpettikatto). Rakennusosia A ja B yhdistävä tuulikaappi uusitaan kokonaisuudessaan.

Tarjouspyyntö ja kilpailutusasiakirjat löytyvät Hilmasta

Tarjous tulee jättää 29.8.2022 klo 12:00 mennessä sähköisesti Hilma-järjestelmän kautta


Hae sivustolta