Talous ja hankinnat

Talousarvio ja tilinpäätös

Talousarvio ja tilinpäätös

Talousarvio

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa määritellään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa esitetään kunnan palvelujen kehittämistavoitteet ja selvitetään, miten palvelut ja investoinnit rahoitetaan.

Talousarvion toteutumista asetettujen tavoitteiden mukaisesti seurataan ja siitä raportoidaan määrätyin väliajoin valtuustolle ja muille toimielimille.

Tilinpäätös

Tilinpäätös on tilikaudelta tehtävä laskelma, joka selvittää kunnan tuloksen ja varallisuusaseman. Tilinpäätös sisältää myös mm. toimintakertomuksen, jossa todetaan kunnanvaltuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä kuvataan kunnan toiminnan kehittymistä.

Tilipäätöksen aikataulu

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.

Kunnanvaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä saatuaan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Talousarviot

Tilinpäätökset

Raportointi

Lisätietoja

Ari-Jukka Käsmä

Talous- ja tietohallintojohtaja, vs. henkilöstö- ja taloussihteeri

044 459 6820

Yksikkö

Henkilöstö- talous- ja tietohallintopalvelut

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Talousjohtajan löydät kunnanvirastolta

Rauni Skantz

pääkirjanpitäjä

040 171 6824

Lisätietoja

Kirjanpito, ostoreskontra Pihtipudas/Viitasaari

Virpi Pihlaja

kirjanpitäjä

040 171 6821

Lisätietoja

Ostoreskontra Pihtipudas/Viitasaari
Tarkastuslautakunnan sihteeri

Jaana Ilmasti

palkkasihteeri

040 173 7509

Toimipaikka

Kaupungintalo, Viitasaari

Lisätietoja

Pdas/Vts; ympäristö, tekninen, ruoka- ja puhtauspalvelut, varhaiskasvatus, omaishoitajat, perhehoitajat, työtoiminta, vammaispalvelut, mielenterveyspalvelut, sosiaalityö
Vts; luottamushenkilöt, työllistetyt

Eija Terva-aho

kirjanpitäjä

040 173 6823

Lisätietoja

Myyntireskontra Pihtipudas/Viitasaari

Sirpa Hämäläinen

palkkasihteeri

040 174 6822

Toimipaikka

Kunnanvirasto, Pihtipudas

Lisätietoja

Pdas; luottamushenkilöt, työllistetyt
Pdas/Vts; perusopetus, lukio, opistot, kirjasto, vapaa-aikatoimi, sairaala

Helena Pulkkinen

palkkasihteeri

040 179 7323

Toimipaikka

Kaupungintalo, Viitasaari

Lisätietoja

Pdas/Vts: terveydenhoito (poislukien sairaala), asumispalvelut, kotihoito, eläinlääkärit

Hae sivustolta