Kuulutus ajoneuvon siirtämisestä

Julkaistu 01.06.2021

KUULUTUS

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (1508/2019) 10§ mukainen ilmoitus tehdystä, kunnallisesta päätöksestä, koskien ajoneuvon siirtämistä.

Asianosainen

Ajoneuvo: Mercedes Benz, IGS-362

Siirtopäätös ja sen pääasiallinen sisältö

Yllä mainittu ajoneuvo tulee siirtää asianmukaiseen paikkaan välittömästi. Jos siirtokehotusta ei noudateta, siirtää kunta ajoneuvon romuajoneuvojen vastaanottopaikkaan 2.6.2021, ajoneuvojen siirtämistä annetun lain (30.12.2019/1508) nojalla.

Ajoneuvo on mitä ilmeisimmin ajoneuvojen siirtämistä annetun lain tarkoittama hylätty ajoneuvo tai romuajoneuvo (SiirtoL 7§, 8§), joka tulee toimittaa romuajoneuvojen vastaanottopaikkaan jätelain (17.6.2011/646) sekä romuajoneuvoasetuksen (12.2.2015/123) tarkoittamalla tavalla.

Päätöksen antopäivä 26.5.2021

Päätöksen määräaika

Mikäli ajoneuvo on siirretty tai siirretään kaupungin toimesta varastoon, tulee ajoneuvon omistajan /haltijan noutaa ajoneuvo varastolta 1.7.2021. Ellei omistaja lunasta ajoneuvoa päätöksen määräaikaan mennessä, siirtyy se kunnan omistukseen ilman eri päätöstä

Kuulutuksen julkaisupäivä 26.5.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä  2.6.2021

Nähtävilläpito

Tähän kuulutukseen ja siihen liittyvään päätökseen sovelletaan hallintolain yleistiedoksiantoa koskevia säännöksiä. Kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään nähtävillä kuntien verkkosivuilla osoitteissa www.pihtipudas.fi/kuulutukset ja www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä ilmoitustauluilla Viitasaaren kaupungintalolla ja Pihtiputaan kunnantalolla päätöksen määräajan päättymiseen asti.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Viitasaaren kaupungin tekniselle lautakunnalle ja se tulee tehdä 30pv kuluessa tiedoksisaannista.

Lisätietoja antaa

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Salla Kumpulainen

VIITASAAREN TEKNINEN LAUTAKUNTA

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta