Kuulutus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 16.11.2020 (20/1000/2, 02166/19/2299)

Julkaistu 19.11.2020

Asia

Kunnallisvalitus

Päätös, josta on valitettu

Pihtiputaan kunnanvaltuuston päätös 26.8.2019 § 69

Kunnanvaltuusto on päättänyt, että Pihtiputaan kunnan jäteviranomaisen tehtävät siirretään Sydän-Suomen jätelautakunnalle kokonaisuudessaan 1.1.2020 lukien ja hallintosääntöön tehdään tarvittavat muutokset tehtävien siirron osalta.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut

Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Hallinto-oikeus katsoo, että kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksensä harkintavaltansa rajoissa. Valtuuston päätös ei ole valituksessa mainituilla perusteilla virheellisessä järjestyksessä syntynyt eikä muutoinkaan lainvastainen. Kunnallisvalitusta ei saa tehdä tarkoitusmukaisuusperusteella.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Tämä ilmoitus päätöksestä on julkaistu yleisessä tietoverkossa 19.11.2020 kuntalain 142 §:n mukaisesti.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös, antopäivä 16.11.2020, päätösnumero 20/1000/2 ja päätöksen liitteenä oleva valitusosoitus ovat nähtävillä Pihtiputaan kunnantalolla keskushallinnossa, osoitteessa Keskustie 9, 44800 Pihtipudas, 21.12.2020 saakka.

Pihtiputaalla 19.11.2020

PIHTIPUTAAN KUNNANHALLITUS

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta