Kuulutus Itämäen I vaiheen tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto nähtäville

Julkaistu 03.05.2023

KUULUTUS

Itämäen I vaiheen tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto nähtäville

Neoen Renewables Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pyhäjärven kaupungin länsiosaan, Itämäen alueelle. Puistosta laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava. Kaavaa voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa enintään 26 uuden tuulivoimalan rakentaminen, kaavoitettavan alueen koko on noin 2155 ha.

Pyhäjärven kaupunginhallitus on päättänyt 17.4.2023 § 109 asettaa Itämäen vaihe I tuulivoima-puiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville kuulemista varten 3.5.-1.6.2023 väliseksi ajaksi.

Kaavaehdotuksesta järjestetään yleisötilaisuus 17.5.2023 klo 17.00 – 19.00 Pyhäjärven kaupungin valtuustosalissa. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Tervetuloa! Linkki sekä ohjeet tilaisuuteen tulevat internetosoitteeseen: https://pyhajarvi.fi/fi/itämäen-tuulivoiman-osayleiskaava

Kaavan ehdotusvaiheen aineisto on nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla osoitteessa Osoite: https://pyhajarvi.fi/fi/itämäen-tuulivoiman-osayleiskaava

Kaavaehdotusaineistosta voi esittää lausuntoja ja muistutuksia nähtävilläoloaikana. Lausunnot ja muistutukset tulee toimittaa kuulemisaikana (1.6.2023 klo 15.00 mennessä) joko sähköisesti tai kirjallisesti osoitteella:
hallinto.kirjaamo@pyhajarvi.fi tai Pyhäjärven kaupunki,Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi

Lisätietoja antavat:
– Kaavoituksesta vastaava: Pyhäjärven kaupunki, Sami Laukkanen, tekninen johtaja, puh: 044 4457 684, sami.laukkanen@pyhajarvi.fi
– Kaavaa laativa konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy Ville Ahvikko, puh: 050 572 0520, ville.ahvikko@fcg.fi ja Julia Virkkala, puh. 0400862592, julia.virkkala@fcg.fi
– Hankkeesta vastaava: Neoen Renewables Finland Oy, Maija-Leena Oinonen, puh: 050 516 6941, maija-leena.oinonen@neoen.com

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta