Kuulutus maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteislupahakemuksesta / Hiekkakolmio Oy, Kokkomäki 601-401-2-259 ja Taipale 601-401-2-279, Pihtipudas

Julkaistu 25.08.2023

Kuulutuksen julkaisupäivä
22.8.2023

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 29.8.2023.

Hakija
Hiekkakolmio Oy

Asia
Hiekkakolmio Oy hakee maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaista ottolupaa maa-ainesten ottamiseen Pihtiputaan kunnan Alvajärven kylässä sijaitsevilla kiinteistöille Kokkomäki 601-401-2-259 ja määräalalle tilasta Taipale 601-401-2-279, Pihtipudas. Haettu ottamisala on 5,7 ha, ottomäärä 330 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta. Suunniteltu toiminta sijoittuu pohjavesialueelle.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 22.8.-28.9.2023 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset. Tieto kuulutuksesta julkaistaan Pihtiputaan kunnan verkkosivuilla.

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta