Kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteislupahakemuksesta / Niemi 601-402-2-155, Metsäyhtymä Martikainen Jarmo, Sorsamäki Arto ja Sorsamäki Samuli, Pihtipudas

Julkaistu 08.04.2021

Tiedoksianto-ja tiedottamismenettelyt muuttuvat ympäristö-ja vesilupa-asioissa 1.1.2020

Kunnan on julkaistava hakemuksen tai päätöksen kuuluttamista koskeva ilmoitus viipymättä kuntalain 108 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla ja pidettävä ilmoitus nähtävillä kuulutusajan päättymiseen saakka.

Hallintolaki 434/2003  §:n 62 a

Jos muun lain mukaan asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, tiedoksianto toimitetaan julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla.

Ympäristötoimi on itsenäinen yksikkö, joka sopimuspohjaisesti huolehtii eri viranomaispalvelujen tuottamisesta Pohjoisessa Keski-Suomessa. Vastuukuntana toimii Viitasaaren kaupunki (ympäristötoimen viranomainen).

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta