Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta / Herralan sora-alue 601-896-1-1 ja 601-401-2-159, Pihtipudas

Julkaistu 25.08.2023

Kuulutuksen julkaisupäivä
22.8.2023

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 29.8.2023.

Hakija
Keski-Suomen ELY-keskus / Väylävirasto

Asia
Väylävirasto hakee maa-aineslain mukaista ottolupaa maa-ainesten ottamiseen Pihtiputaan kunnan Alvajärven kylässä sijaitsevilla kiinteistöille Herralan sora-alue 601-896-1-1 ja Valtion sora-alue 601-401-2-159, Pihtipudas. Haettu ottamisala on 4,92 ha, ottomäärä 150 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta. Suunniteltu toiminta sijoittuu pohjavesialueelle.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 22.8.-28.9.2023 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset. Tieto kuulutuksesta julkaistaan Pihtiputaan kunnan verkkosivuilla.

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta