Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta / Liitännäisalue 601-896-1-6 ja Liitännäisalue 601-896-1-7, Pihtipudas

Julkaistu 25.08.2023

Kuulutuksen julkaisupäivä
22.8.2023

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 29.8.2023.

Hakija
Keski-Suomen ELY-keskus / Väylävirasto

Asia
Väylävirasto hakee maa-aineslain mukaista ottolupaa maa-ainesten ottamiseen Pihtiputaan kunnan Ilosjoen kylässä sijaitsevilla kiinteistöille Liitännäisalue 601-896-1-6 ja Liitännäisalue 601-896-1-7, Pihtipudas. Haettu ottamisala on 2,65 ha, ottomäärä 220 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta. Suunniteltu toiminta sijoittuu pohjavesialueelle.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 22.8.-28.9.2023 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset. Tieto kuulutuksesta julkaistaan Pihtiputaan kunnan verkkosivuilla.

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta