Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä / Suorsa Group Oy / Rata-alueen kunnostus Seläntaus-Alvajärvi

Julkaistu 04.07.2022

Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä / Suorsa Group Oy / Rata-alueen kunnostus Seläntaus-Alvajärvi

Kuulutuksen julkaisupäivä
4.7.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 11.7.2022.

Asia
Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta Suorsa Group Oy:n tekemästä ilmoituksesta, joka koskee tilapäistä melua aiheuttavaa rautatiealueen kunnostusta ajalla 1.7.-21.12.2022.

Päätöksen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 4.7.–10.8.2022 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta Pihtiputaan kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku
Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusohje on päätöksessä.

Lisätietoja antaa
ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806
sähköposti: nina.pimia@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta