Kuulutus Pihtiputaan Alvajärvelle sijoittuvan Kokkomäen maa-ainesoton yleissuunnitelman luonnoksen nähtäville asettamisesta

Julkaistu 06.03.2023

Viitasaaren tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 21.2.2023 § 16 Pihtiputaan Alvajärvelle sijoittuvan Kokkomäen maa-ainestenoton yleissuunnitelman luonnoksen nähtäville asettamisesta.

Maa-ainestenoton yleissuunnitelman suunnittelualueena on Alvajärven Kokkomäen harjualue, pinta-alaltaan 1,2 km2. Alue on Keski-Suomen maakuntakaavassa kulttuuriympäristön vetovoima-aluetta ja biotalouteen tukeutuvaa aluetta.

Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaavassa koko suunnittelualueeseen kohdistuu kaavamerkintä M-EO eli maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on merkitystä sora- ja hiekkahuollossa. Kaavamääräyksen mukaan alueen käytössä tulee erityistä huomiota kiinnittää alueen maa-ainesvarojen suunnitelmalliseen hyödyntämiseen. Maa-ainesten oton tulee perustua yleissuunnitelmaan, jossa sovitetaan yhteen pohjaveden suojelu ja maa-ainesten otto.

Tämän suunnitelman tarkoitus on kaavamääräyksen mukaisesti sovittaa yhteen maa-ainestenotto alueen tärkeiden luonto- ja maisema-arvojen kanssa ja ohjata sitä kokonaisuutena. Alueen maa-ainestenotto suoritetaan suunnitelman mukaisesti pohjavesien suojelu ja tärkeät luontoarvot huomioiden sekä lopputilanteessa alue saadaan yhtenäiseen muotoon. Maankäytön näkökulmasta on tärkeää myös se, että Kokkomäen laki näkyy kaukomaisemaan mahdollisimman ehyenä taustana.

Kokkomäen maa-ainestenoton yleissuunnitelman luonnos on nähtävillä 7.3.-20.3.2023 välisen ajan kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://pihtipudas.fi/kuulutukset/. Aineisto on nähtävillä myös Pihtiputaan kunnanvirastossa osoitteessa Keskustie 9.

Maa-ainestenoton yleissuunnitelman luonnosta koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää 20.3.2023 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi tai postitse osoitteeseen Pihtiputaan kunta / Kunnanhallitus, ”Kokkomäen maa-ainestenoton yleissuunnitelman luonnos”, Keskustie 9, 44800 Pihtipudas.

 

LISÄTIETOJA ANTAVAT:

PIHTIPUTAAN KUNTA

Aluearkkitehti Helena Raatikainen, p. 044 459 7389, helena.raatikainen@pihtipudas.fi

Teknisentoimen toimialajohtaja Juho Tenhunen, p. 044 459 7380, juho.tenhunen@viitasaari.fi

KONSULTTI

Äänekartta Oy, Janne Häkkinen, p. 050 3569275, hakkinja@hotmail.com

 

 

KUNNANHALLITUS

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta