Kuulutus varauspäätöksestä

Julkaistu 22.06.2022

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 22.6.2022 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen:

Varaaja: Northern Aspect Resources Oy
Lupatunnus: VA2022:0032

Varausalueen sijainti: Pihtipudas, Viitasaari

Varauksen voimassaolo päättyy: 31.12.2023

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallintooikeuteen. Valitusaika päättyy 29.7.2022. Päätös on nähtävillä Tukesin verkkosivulla (Varauspäätökset | Turvallisuusja kemikaalivirasto (Tukes)). Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan alueen kuntien verkkosivulla.


Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa.

Lisätietoja
kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 5052 166


Kuulutettu 22.6.2022

Pidetään nähtävänä 29.7.2022


Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.

 

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta