Kuulutus vuoden 2023 eduskuntavaalien toimittamisesta Pihtiputaan kunnassa

Julkaistu 01.03.2023

K U U L U T U S

Kuulutus vuoden 2023 eduskuntavaalien toimittamisesta Pihtiputaan kunnassa

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS sunnuntaina 2.4.2023 klo 9:00 – 20:00

Äänestysalue                                           Äänestyspaikka 

001 Pihtipudas                                             Kunnanviraston valtuustosali, Keskustie 9

ENNAKKOÄÄNESTYS 22. – 28.3.2023. Ennakkoäänestys toimitetaan Pihtiputaan kunnanviraston valtuustosalissa, osoite Keskustie 9. Ennakkoäänestyksen aukioloajat ovat seuraavat:

KE – PE    22.03. – 24.03.2023   klo 12:00 – 18:00

LA –SU    25.03. – 26.03.2023   klo 12:00 – 16:00

MA –TI     27.03. – 28.03.2023   klo 12:00 – 18:00

 

Ennakkoäänestyksen aikana 27.03. – 28.03.2023 kiertää myös vaaliauto (kirjastoauto) seuraavilla pysähdyspaikoilla:

Vaalireitti 1. Ilosjoki-Seläntaus-Muurasjärvi-Kojola-Alvajärvi

(Maanantai 27.3.2023) 

Klo                                     Pysäkki: 

11:00 – 11:30                      Ilosjoki, Hiekanpääntie 18 (kylätalo)

12:00 – 13:00                      Seläntaus, Kyläseurantie 16 (kylätalo)

13:30 – 15:30                      Muurasjärvi, Reisjärventie 2852 (kyläkauppa)

16:00 – 17:00                      Kojola, Kojolantie 317 (vanha kyläkoulu)

17:30 – 18:30                      Alvajärvi, Reisjärventie 1419 (maamiesseurantalo)

 

Vaalireitti 2. Kärväskylä-Korppinen-Liitonjoki/Liitonmäki-Elämäjärvi/Peninki-Rönny

(Tiistai 28.3.2023)

10:30 – 11:30                      Kärväskylä, Keiteleentie 933 (vanhan kyläkaupan piha)

12:00 – 13:00                      Korppinen, Keiteleentie 1621 (kylätalo)

13:30 – 14:00                      Liitonmäki/Liitonjoki, Liitonjoentie 676 (vanha kyläkoulu)

14:30 –  15:30                     Elämäjärvi/Peninki, Elämäjärventie 339 (Mäntypirtti)

16:00 – 17:00                      Rönny, Rönnyntie 16 (vanha kyläkoulu)

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Pihtiputaan kunnan alueella sijaitsevissa laitoksissa ilmoitetaan niissä kussakin erikseen.

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestys toimitetaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin äänestäjän kotikunnaksi.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoittauduttava oman kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle, osoite PL 36, 44801 PIHTIPUDAS tai puhelimitse 014-459 6800 ja 040-173 6803.

Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 21.3.2023 klo 16.00 mennessä.

Kotiäänestyslomakkeita on saatavilla kunnantalon neuvonnasta. Ilmoituksen äänestäjän puolesta voi tehdä myös toinen henkilö, esim. lähiomainen.

HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN

Äänestäjän on sekä yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, kotiäänestyksessä, laitosäänestyksessä, että vaalipäivän äänestyksessä tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksella, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja.

Jos äänioikeutetulla ei ole äänestykseen tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi passivalokuvaa.

Digi- ja väestötietorekisteriviraston lähettämä ilmoituskortin mukaan ottaminen ja luovuttaminen vaalitoimitsijalle nopeuttaa äänestystä.

 

Pihtiputaalla 1.3.2023                            Keskusvaalilautakunta

Löydät täältä kotiäänestyslomakkeen

https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

 

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta