Kuulutus / yleistiedoksianto ajoneuvon siirtäminen (1508/2019) § 10

Julkaistu 08.11.2022

Viitasaaren kaupunki

Pihtiputaan kunta

Kuulutus viranhaltijapäätöksestä / Viitasaaren tekninen lautakunta 

KUULUTUS / YLEISTIEDOKSIANTO

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (1508/2019) 10§ mukainen ilmoitus tehdystä, kunnallisesta päätöksestä, koskien ajoneuvon siirtämistä.

Asianosainen

Omistaja: Harmaa Renault Megane YCR-581

Päätös ja sen pääasiallinen sisältö

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että yhdyskuntatekniikan päällikkö on tehnyt ajoneuvon siirtopäätöksen, jota ei muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi.

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 14.10.2022 33§ on koskenut yllä mainitun ajoneuvon siirtoa Pihtiputaan kunnan varastoon 14.9.2022 sekä ajoneuvon omistajan velvollisuutta korvata siirtokustannukset.

Päätöksen antopäivä

14.10.2022

Kuulutuksen julkaisupäivä

8.11.2022

Kuulutuksen tiedoksisaantipäivä

15.11.2022

Päätöksen määräaika

Koska ajoneuvon omistajaa ei ole tavoitettu, on päätöksestä julkaistu lisäksi tämä yleistiedoksianto. Ajoneuvon omistajan tulee noutaa ajoneuvo varastolta 30pv kuluessa yleistiedoksiannon tiedoksisaannista. Määräpäivä on 15.12.2022 mennessä. Ellei omistaja lunasta ajoneuvoa päätöksen määräaikaan mennessä, siirtyy se kunnan omistukseen ilman eri päätöstä (SiirtoL 12§)

Nähtävilläpito

Kuulutus pidetään nähtävillä kuntien verkkosivuilla osoitteissa www.pihtipudas.fi/kuulutukset ja www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä ilmoitustauluilla Viitasaaren kaupungintalolla ja Pihtiputaan kunnantalolla päätöksen määräajan päättymiseen asti. Kuulutettava päätös on nähtävillä Pihtiputaan kunnanvirastolla osoitteessa Keskustie 9, 44800 Pihtipudas.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Viitasaaren kaupungin tekniselle lautakunnalle ja se tulee tehdä 30pv kuluessa tiedoksisaannista.

Lisätietoja antaa

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Salla Kumpulainen 

VIITASAAREN TEKNINEN LAUTAKUNTA

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta