Nuorten kesätyöllistämistuen myöntämisehdot v.2021

Julkaistu 17.02.2021

Kuulutus nuorten kesätyöllistämistuki v. 2021

 1. Tuki myönnetään työnantajalle, jonka tulee olla Pihtiputaalla toimiva yritys tai yhdistys.
 2. Määrärahasta 2.500 euroa varataan kunnan omien toimielinten paikkoihin, pesula, puhtauspalvelu, nuorten työpaja sekä Hubteekki. Lehtitiedoista poiketen, myös yhdyskuntatekniikka on kiinnostunut työllistämään nuoren. Tuki maksetaan täysimääräisenä 500 euroa/nuori/kaksi viikkoa. Tuen hakee nuori itse vapaavalintaisella hakemuksella ja toimittaa hakemuksen keskustoimiston kanslistille 23.4.2021   klo 15.00 mennessä.
 3. Tukea voidaan myöntää työsuhteen alkaessa 15 –vuotta täyttäneen, mutta alle 20-vuotiaan pihtiputaalla kirjoilla olevan nuoren työllistämiseen vähintään kahden viikon ajaksi ajalle 17.5. – 17.9.2021. Lukion tai muun oppilaitoksen kuluvana keväänä päättävien osalta työllistämiskausi on 3.5. – 17.9.2021. Tukea voi hakea myös Pihtiputaan lukiossa opiskeleva nuori, vaikkei hän olisikaan Pihtiputaan kunnan asukas.
 4. Työstä maksettavan palkan tulee olla kyseisen alan työehtosopimuksen mukainen.
 5. Työllistämistukea maksetaan 250€/nuori. Jos maksettu palkka on alle 500€, maksettava tuki on ½ palkasta.
 6. Kesätyöllistämistuki on haettava 23.4.2021 klo 15.00 mennessä. Tuen hakee työnantaja, joka palkkaa nuoren/nuoret. Hakuajasta kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla, netissä ja Kotiseudun Sanomissa. Asiasta tiedotetaan myös Putaanvirran kouluun ja Pihtiputaan lukioon.
 7. Määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset valmistelee kanslisti ja päätökset tekee kunnanjohtaja.
 8. Mikäli määräraha ei riitä kaikkien hakijoiden työllistämiseen, karsintaperusteena käytetään mm. kesätyöllistämistuen myöntämistä kyseisen nuoren työllistämiseen aiempina vuosina. Ensin kullekin työnantajalle myönnetään tuki ensimmäisen nuoren palkkaamiseen ja sen jälkeen seuraaville, mikäli määräraha riittää.
 9. Tuki tilitetään jälkikäteen kun työnantaja on toimittanut kunnalle tositteet palkan ja työnantajamaksujen maksamisesta tai muutoin luotettavan todisteen työnantajamaksujen maksamisesta. Tositteet on toimitettava 29.10.2021 mennessä.
 10. Tuki maksetaan ensisijaisesti työnantajan perheeseen kuulumattomien nuorten työllistämiseen.
 11. Hakulomakkeita saa kunnan neuvonnasta tai Pihtiputaan kunnan nettisivuilta.                                                                                                             Pihtiputaan kunnanhallitus

 

 

 

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta