Nuorten kesätyöllistämistuki II haku

Julkaistu 10.05.2023

Kuulutus nuorten kesätyöllistämistuki v. 2023

 

  1. Tuki myönnetään työnantajalle, jonka tulee olla Pihtiputaalla toimiva yritys tai yhdistys.
  2. Tukea myönnetään samalle nuorelle vain yhteen työpaikkaan.
  3. Tukea voidaan myöntää työsuhteen alkaessa 15 –vuotta täyttäneen, mutta alle 20-vuotiaan pihtiputaalla kirjoilla olevan nuoren työllistämiseen vähintään kahden viikon ajaksi ajalle 15.5. – 15.9.2023. Lukion tai muun oppilaitoksen kuluvana keväänä päättävien osalta työllistämiskausi on 2.5. – 15.9.2023. Tukea voi hakea myös Pihtiputaan lukiossa opiskeleva nuori, vaikkei hän olisikaan Pihtiputaan kunnan asukas.
  4. Työstä maksettavan palkan tulee olla kyseisen alan työehtosopimuksen mukainen.
  5. Työllistämistukea maksetaan 250€/nuori. Jos maksettu palkka on alle 500 €kk, maksettava tuki on ½ palkasta.
  6. Myös yritykset ja yhdistykset voivat hakea työllistämistukea kahden viikon mittaiseen työsuhteeseen. Kesätyöllistämistuki on haettava 5.2023 klo 15.00 mennessä. Tuen hakee työnantaja joka palkkaa nuoren/nuoret. Hakuajasta kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla ja ilmoitetaan Kotiseudun Sanomissa. Määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset valmistelee toimistosihteeri Sari Pasanen ja päätökset tekee kunnanjohtaja
  7. Mikäli määräraha ei riitä kaikkien hakijoiden työllistämiseen, karsintaperusteena käytetään mm. kesätyöllistämistuen myöntämistä kyseisen nuoren työllistämiseen aiempina vuosina. Ensin kullekin työnantajalle myönnetään tuki ensimmäisen nuoren palkkaamiseen ja sen jälkeen seuraaville, mikäli määräraha riittää.
  8. Tuki tilitetään jälkikäteen kun työnantaja on toimittanut kunnalle tositteet palkan ja työnantajamaksujen maksamisesta tai muutoin luotettavan todisteen työnantajamaksujen maksamisesta. Tositteet on toimitettava 31.10.2023 mennessä.
  9. Tuki maksetaan ensisijaisesti työnantajan perheeseen kuulumattomien nuorten työllistämiseen.
  10. Hakulomakkeita saa kunnan neuvonnasta tai Pihtiputaan kunnan nettisivuilta.

Pihtiputaan kunnanhallitus

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta