Tieto julkisesta kuulutuksesta, ELY-keskuksen kuulutuksesta maa-ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintosuunnitelmien hyväksymisestä

Julkaistu 21.12.2021

Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyytää tulvariskien hallinnasta annetun lain 18 §:n nojalla julkaisemaan kuntalain 108 §:n mukaisesti alla olevan tiedon julkisesta kuulutuksesta linkkeineen kunnan verkkosivuilla ja pitämään kuulutuksen nähtävillä 27.1.2022 saakka.

Kuulutus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman hyväksymisestä vuosille 2022–2027 on pidettävä kunnan ilmoitustaululla 21.12.2021–27.1.2022 välisen ajan.

Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä asianosaisten ELY-keskusten verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse alue). Ruotsinkieliset asiakirjat löytyvät Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kuulutussivulta.

Kuulutettavat asiakirjat:
• Maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksymisestä liitteineen (muistio ja valitusosoitus)
• Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027 sekä suunnitelmaan sisältyvä ympäristöselostus.

 

Kaakois-Suomen ELY-keskus

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta