Yhteislupa / Metsäyhtymä Martikainen Jarmo, Sorsamäki Arto ja Sorsamäki Samuli (Niemi 601-402-2-155, Pihtipudas)

Julkaistu 05.07.2021

KUULUTUS

Maa-aines- ja ympäristösuojelulain mukainen yhteislupa / Metsäyhtymä Martikainen Jarmo, Sorsamäki Arto ja Sorsamäki Samuli (Niemi 601-402-2-155, Pihtipudas)

Kuulutuksen julkaisupäivä
5.7.2021

 Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 12.7.2021.

Päätös
Ympäristölautakunta 29.6.2021 § 32

 Antopäivä
5.7.2021

 Hakija
Metsäyhtymä Martikainen Jarmo, Sorsamäki Arto ja Sorsamäki Samuli

 Asia
Yhteislupahakemus kalliokiviaineksen ottamista sekä otetun kiviaineksen louhintaa ja murskausta varten kiinteistölle Niemi 601-402-2-155, Pihtipudas.

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta on hyväksynyt hakemuksen.

 Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 5.7. – 11.8.2021 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Pihtiputaan kunnan verkkosivuilla.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

 Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 11.8.2021.

 Lisätietoja antaa
Ympäristösihteeri Katja Lappalainen, p 044 459 6815
sähköposti: katja.lappalainen@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta