Ympäristölupa maankaatopaikalle / Pihtipudas

Julkaistu 01.11.2021

Viitasaaren kaupunki /                                                                         KUULUTUS

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta                                   1.11.2021

KUULUTUS 

Ympäristölupa maankaatopaikalle / Pihtiputaan kunta

(Pekkala 601-404-133-0, Pihtipudas)

Kuulutuksen julkaisupäivä 1.11.2021 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 8.11.2021.

Päätös

Ympäristölautakunta 26.10.2021 § 64 

Antopäivä 1.11.2021 

Hakija Pihtiputaan kunta 

Asia

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus puhtaiden maa-ainesten maankaatopaikalle Pihtiputaan keskustaajamassa sijaitsevalle kiinteistölle Pekkala 601-404-133-0. Aluetta käytettäisiin tarvittaessa talvella myös lumenkaatopaikkana. 

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöluvan haettuun toimintaan. 

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 1.11. – 8.12.2021 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Pihtiputaan kunnan verkkosivuilla.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille. 

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 8.12.2021. 

Lisätietoja antaa

Ympäristösihteeri Katja Lappalainen, 044 459 6815

sähköposti: katja.lappalainen@viitasaari.fi

Päätös

 

 

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta