YVA-kuulutus, Leppäkankaan tuulivoimahanke ja sähkönsiirto, Pihtipudas, Kinnula, Pyhäjärvi

Julkaistu 21.04.2023

Hankkeen kuvaus

Tuulikolmio Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Pihtiputaan Leppäkankaan alueelle, joka sijaitsee noin 14 kilometriä Pihtiputaan keskustan koillispuolelle rajautuen Pyhäjärven kaupungin rajaan. Hankealueen koko on 3300 hehtaaria. Hankealue on pääosin metsätalousaluetta.

Hankealueelle on suunnitteilla enintään 30 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 810 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat yhdystiet, voimaloiden väliset huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema. Sähkönsiirtovaihtoehtoja on kaksi, jotka toteutetaan 400 kV tai 110 kV ilmajohtoina. Vaihtoehdossa A voimajohto toteutetaan hankealueelta
koilliseen noin 4149 km päähän Murtoperän sähköasemalle (Pyhäjärvi, Kiuruvesi). Vaihtoehdossa B voimajohto toteutetaan noin 4748 km päähän 400 kV tai 110 kV voimajohtona sähköasemalle Kinnulaan, josta 17 km kulkee olemassa olevaa johtokäytävää pitkin. Molemmissa on kaksi alavaihtoehtoa.

Tarkasteltavat vaihtoehdot

YVAmenettelyssä tutkitaan seuraavia vaihtoehtoja.

Tuulivoimalat

  • VE0 Hanketta ei toteuteta.
  • VE1 Alueelle toteutetaan 30 tuulivoimalaa. Kokonaisteho enintään 300 MW.
  • VE2 Alueelle toteutetaan 25 tuulivoimalaa. Kokonaisteho enintään 250 MW.

Sähkönsiirto

  • VE A, alavaihtoehto VE A1 Noin 4149 km pitkä 400 tai 110 kV voimajohto sähköasemalle Murtoperään, 2331 km johdosta kulkee olemassa olevaa johtokäytävää pitkin.
  • VE A, alavaihtoehto VE A2 Noin 46 km pitkä 400 tai 110 kV voimajohto sähköasemalle Murtoperään, 8 km johdosta kulkee olemassa olevaa johtokäytävää pitkin
  • VE B, alavaihtoehto VE B1 Noin 47 km pitkä 400 tai 110 kV voimajohto sähköasemalle Kinnulaan, 17 km johdosta kulkee olemassa olevaa johtokäytävää pitkin.
  • VE B, alavaihtoehto VE B2 Noin 48 km pitkä 400 tai 110 kV voimajohto sähköasemalle Kinnulaan, 17 km johdosta kulkee olemassa olevaa johtokäytävää pitkin.

Kuulutus ja arviointiohjelma nähtävillä

KeskiSuomen ELYkeskus on antanut kuulutuksen ja arviointiohjelman tiedoksi julkisella kuulutuksella 27.3.2023.

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä 27.3. 26.4.2023 KeskiSuomen elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen verkkosivulla www.elykeskus.fi/kuulutukset/keskisuomi sekä hankkeen verkkosivulla www.ymparisto.fi/leppakankaantuulivoimahankeYVA.

Lisäksi painettuun kappaleeseen voi tutustua seuraavissa paikoissa aukiolojen mukaan:
Pihtiputaan kunnanvirasto, keskustie 9, Pihtipudas

Pihtiputaan kirjasto, keskustie 9, Pihtipudas

Kinnulan kunnanvirasto, Leenantie 2, Kinnula

Pyhäjärven kaupungintalo, Ollintie 26, Pyhäsalmi

KeskiSuomen ELYkeskus, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä

Yleisötilaisuus

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään Pihtiputaalla 13.4.2023 klo 17 19 Putaanvirran koululla, Koulutie 4, Pihtipudas. Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä. Osallistumislinkki tilaisuuteen tulee ennen tilaisuutta ympäristöhallinnon verkkosivulle www.ymparisto.fi/leppakankaantuulivoimahankeYVA.

Lausunnot ja mielipiteet

YVAohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 26.4.2023 osoitteeseen kirjaamo.keskisuomi@elykeskus.fi tai KeskiSuomen elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä (viitteenä KESELY/2421/2021).

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/leppakankaantuulivoimahankeYVA ja pidetään nähtävillä koko arviointimenettelyn ajan.

Lisätietoja

Hankkeesta vastaava Tuulikolmio Oy, Jussi Havia, p. 050 410 6382, etunimi.sukunimi@tuulikolmio.fi,

yhteysviranomainen KeskiSuomen ELYkeskus, Arja Koistinen, p. 0295 024 760, etunimi.sukunimi@elykeskus.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta